Zlot Partyzancki w 100. rocznicę urodzin mjr. "Ognia"

X Rajd Szlakami Żołnierzy Wyklętych mjr. Józefa Kurasia „Orła”, „Ognia” – Zlot Partyzancki w setną rocznicę urodzin mjr. Józefa Kurasia „Ognia” 1915-2015, 2-4 października 2015 r.

W dniach 2–4 października 2015 r. odbędzie się X edycja rajdu edukacyjnego Szlakami Żołnierzy Wyklętych mjr. Józefa Kurasia „Orła”, „Ognia” oraz Zlot Partyzancki w setną rocznicę urodzin mjr. Józefa Kurasia „Ognia” 1915-2015.

Głównymi organizatorami tegorocznego rajdu są: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, Gimnazjum nr 2 im. K. Przerwy-Tetmajera w Ludźmierzu, Podhalańska Grupa Rekonstrukcji Historycznej Zgrupowanie Partyzanckie „Błyskawica” i Fundacja „Pamięć i Wolność” w Waksmundzie.

Honorowym patronatem rajd objął
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Inicjatywę wspiera: Stowarzyszenie Odra–Niemen Oddział Małopolski. Gośćmi specjalnymi będą Zbigniew Kuraś (syn mjr. Józefa Kurasia), Kazimierz Paulo „Skała” (dowódca V kompanii ZP „Błyskawica”) oraz Pani Zuzanna Kurtyka (Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich 2010).

Rajd adresowany jest przede wszystkim do młodzieży starszych klas gimnazjalnych oraz młodzieży ponadgimnazjalnej, aczkolwiek mogą w nim wziąć udział także osoby indywidualne, zainteresowane najnowszą historią Małopolski. Wzorem poprzednich lat, uczestnicy – tworząc samodzielne kilkuosobowe patrole – w pierwszym i drugim dniu rajdu będą przemierzać szlaki, wykonując w poszczególnych miejscach wyznaczone przez organizatorów zadania.

Rajd odbędzie się w Gorcach, z bazami w dwóch schroniskach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Gorczańskiego Parku Narodowego, na Turbaczu oraz na Starych Wierchach (z możliwością wyboru noclegu w schronisku lub namiocie). W czasie trwania rajdu uczestnicy poznają dzieje niepodległościowego podziemia zbrojnego z lat 1939–1947 na terenie Podhala i okolic. Dotrą do miejsc i obiektów związanych z historią walk o niepodległość Polski, częściowo osobiście będą mogli uczestniczyć w rekonstrukcji wydarzeń w terenie. Gośćmi, z którymi uczestnicy będą mieć okazję spotkać się drugiego dnia rajdu, będą kombatanci Zgrupowania Partyzanckiego „Błyskawica” oraz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą nie dłużej, niż do dnia 30 września 2015 r. pod adresem: rajd10@o2.pl.

 • Liczba miejsc jest ograniczona (140 uczestników na terenie schroniska na Turbaczu i 40 miejsc na terenie schroniska na Starych Wierchach + opiekunowie).
 • Decyduje kolejność zgłoszeń!
 • Rejestracja może być zakończona po wcześniejszym wyczerpaniu liczby uczestników rajdu!
Regulamin rajdu i obozowiska oraz karty zgłoszeniowe uczestników do pobrania:

PLAN RAJDU

Dzień I – piątek (2 października):

Wariant „Groźny”, komendant Adam Błaszczyk (Gimnazjum nr 2 im. K. Przerwy-Tetmajera w Ludźmierzu)

 • Godz. 10.00: zbiórka w Nowym Targu, na cmentarzu przy ul. Św. Anny (start) – Buflak (700 m n.p.m.) – Bukowina Obidowska (1039 m n.p.m.) – Stare Wierchy (969 m n.p.m.), gdzie będzie znajdować się baza noclegowa.

Wariant „Herkules”, komendant Jan Dudor (Podhalańska Grupa Rekonstrukcji Historycznej Zgrupowanie Partyzanckie „Błyskawica”)

 • Godz. 8.00: zbiórka w Waksmundzie na cmentarzu parafialnym (start) – Wielka Góra (698 m n.p.m.) – Dolina Kowańca Małego (700 m n.p.m.) – Bukowina Waksmundzka (1105 m n.p.m.) – Turbacz (1283 m n.p.m.) , gdzie będzie znajdować się baza noclegowa.

Po oficjalnym rozpoczęciu Rajdu i rejestracji zgłoszeń Patroli oraz przekazaniu niezbędnych informacji i zadań przez Sztab, Patrole zgromadzą się na cmentarzach w Nowym Targu i Waksmundzie, gdzie odbędzie się apel poległych nad grobami partyzantów, a następnie wyruszą w ustalonej kolejności na wyznaczoną trasę. Po przybyciu do bazy wszystkich patroli nastąpi wydanie wieczornego posiłku (osobno w bazie na Turbaczu i na Starych Wierchach). Dzień zakończymy apelem wieczornym.

Dzień II – sobota (3 października):

Wariant „Groźny”, komendant Adam Błaszczyk (Gimnazjum nr 2 im. K. Przerwy-Tetmajera w Ludźmierzu):

 • Godz. 9.00: Stare Wierchy (start z bazy) – Obidowiec (1106 m n.p.m.) – Rozdziele (1198 m n.p.m.) – Czoło Turbacza (1259 m n.p.m.) – Hala Wzorowa (1270 m n.p.m.) – Schronisko na Turbaczu (1283 m n.p.m.) – Bukowina Miejska (1143 m n.p.m.) – Bukowina Obidowska (1039 m n.p.m.) – Stare Wierchy (powrót do bazy).

Wariant „Herkules”, komendant Jan Dudor (Podhalańska Grupa Rekonstrukcji Historycznej Zgrupowanie Partyzanckie „Błyskawica”):

 • Godz. 8.30: Turbacz (start z bazy) – Bukowina Miejska (1143 m n.p.m.) – Bukowina Obidowska (1039 m n.p.m.) – Stare Wierchy (969 m n.p.m.) – Obidowiec (1106 m n.p.m.) – Rozdziele (1198 m n.p.m.) – Czoło Turbacza (1259 m n.p.m.) – Hala Wzorowa (1270 m n.p.m.) – Turbacz (powrót do bazy)

Ok. godz. 8.00 śniadanie (Sztab Rajdu zapewnia chleb, herbatę, kawę; dodatki do śniadania we własnym zakresie). Tego dnia Patrole będą wyruszać najwcześniej od godz. 8.30 na wyznaczone trasy, przebiegające również szlakami turystycznymi na terenie GPN. Obiadokolacja będzie wydawana wspólnie w obozie przy schronisku na Turbaczu. Dzień zakończymy przy ogniskach w obozach apelem wieczornym.

Dzień III – niedziela (4 października):

 • Godz. 8.00: pobudka i śniadanie (Sztab Rajdu zapewnia chleb, herbatę, kawę; dodatki do śniadania we własnym zakresie). Po śniadaniu będziemy porządkować teren. Uczestnicy Rajdu w ramach wariantu „Groźny” muszą zakończyć wszelkie czynności na terenie obozu pod schroniskiem Stare Wierchy ok. godz. 8.00. Ok. godz. 10.00 planuje się połączenie obydwu członów w obozie pod Turbaczem i uroczysty apel, w trakcie którego odbędzie się podsumowanie X Rajdu Szlakami Żołnierzy Wyklętych mjr. Józefa Kurasia „Orła”, „Ognia” połączone z rozdaniem nagród. Następnie będzie miał miejsce wymarsz do Kaplicy Papieskiej na Polanie Rusnakowej na Mszę Świętą o godzinie 11.00.
PLAN ZLOTU PARTYZANCKIEGO NA TURBACZU

Wszystkie osoby, które nie będą brać udziału w Rajdzie zapraszamy na Turbacz, gdzie przez trzy dni odbywać się będą spotkania i imprezy towarzyszące w ramach Zlotu Partyzanckiego w setną rocznicę urodzin mjr. Józefa Kurasia „Ognia”. Za tę część odpowiadać będzie przede wszystkim Stowarzyszenie Odra–Niemen. Przez wszystkie dni wydawane będą przybyłym na Zlot i zarejestrowanym osobom specjalne identyfikatory.

Dzień I – piątek (2 października):

 • od godz. 14.00 – odbędzie się pierwsza część Zlotu Partyzanckiego, który zgromadzi uczestników Rajdu kwaterujących w schronisku na Turbaczu oraz młodzież ze szkół z terenu Podhala; będzie można spotkać w pobliżu schroniska na Turbaczu członków grup rekonstrukcyjnych, którzy zainscenizują partyzanckie obozowisko; dla zgromadzonych uczestników Zlotu koncert zagra bard „Żołnierzy Niezłomnych” Andrzej Kołakowski.

Dzień II – sobota (3 października):

 • od godz. 10.00 będzie można zwiedzać obozowisko partyzanckie i spotykać się z członkami grup rekonstrukcyjnych na Turbaczu
 • od godz. 10.00 do 16.00 na terenie schroniska będą prezentowane edukacyjne gry planszowe IPN
 • o godz. 14.00 nastąpi spacer edukacyjny do miejsc związanych z działalnością partyzancką w Gorcach (m.in. Hala Wzorowa, Kiczora, Jaworzyna Kamienicka), który poprowadzi dr Dawid Golik
 • przez cały dzień w schronisku będą miały miejsce projekcje filmów historycznych (po każdej projekcji dyskusja):
 • 10.00 – „Ogień i inni” (reż. W. Wiśniewski)
 • 11.30 – „Kwatera Ł” (reż. A. Gołębiewski)
 • 13.00 – „Pani Weronika i jej Chłopcy” (reż. A. Pilarycz) – wprowadzenie Eugeniusz Gosiewski
 • 14:30 – „Rączy” (reż. D. Walusiak)
 • 16.00 – „My Ogniowe dzieci” (reż. T. Pawlicki)
 • o godz. 17:30 – Panel Dyskusyjny – „Polacy na Kresach wczoraj i dziś”
 • wieczorem „Partyzancka Watra”

Dzień III – niedziela (4 października):

 • godz. 11.00 Msza Święta w Kaplicy Papieskiej na Polanie Rusnakowej pod Turbaczem
 • ok. godz. 12.00 – koncert barda „Żołnierzy Niezłomnych” Andrzeja Kołakowskiego na Polanie Rusnakowej pod Turbaczem
 • ok. godz. 13.00 – inscenizacja połączonych Grup Rekonstrukcji Historycznej obrazująca walki Zgrupowania Partyzanckiego „Błyskawica” z siłami KBW i UBP w latach 1945-1947.
 • ok. godz. 13.30 Apel Pamięci kończący Zlot Partyzancki.

 

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Zlocie Partyzanckim oraz Rajdzie serdecznie zapraszamy i prosimy o zapoznanie się z komunikatami na stronach organizatorów lub też o bezpośredni kontakt ze Sztabem Zlotu Partyzanckiego w osobach:

 • Adam Błaszczyk – dowódca Obozu Partyzanckiego w Starych Wierchach kryptonim „Groźny” (Gimnazjum nr 2 im. K. Przerwy-Tetmajera w Ludźmierzu): tel. 664 942 004
 • Jan Dudor – dowódca Obozu Partyzanckiego pod Turbaczem kryptonim „Herkules” (Podhalańska Grupa Rekonstrukcji Historycznej Zgrupowanie Partyzanckie „Błyskawica”): tel. 500 822 082
 • Jan Kuraś – główny kwatermistrz Zlotu (Fundacja „Pamięć i Wolność” w Waksmundzie): tel. 882 402 995
 • dr Marcin Chorązki – główny koordynator Zlotu Partyzanckiego (Oddział IPN BEP w Krakowie): tel. 666 010 647

Więcej na temat mjr. Józefa Kurasia „Ognia”, Zgrupowania Partyzanckiego „Błyskawica” i oddziału „Wiarusy” czytaj:

Zainteresowanych historią mjr. „Ognia” i jego Zgrupowania odsyłam do „Biuletynu IPN” nr 1-2/2010 [pobierz PDF>], poświęconemu w całości Podhalu. Oprócz wielu ciekawych artykułów na ten temat, „Biuletyn IPN” zawiera również bezpłatny dodatek – płytę DVD z programem „Siła bezsilnych – »Ogień«” i filmem dokumentalnym „My, Ogniowe dzieci”.

W podwójnym numerze „Biuletynu IPN” przedstawiono najnowsze dzieje Podhala – od dwudziestolecia międzywojennego aż po czasy „Solidarności” i stanu wojennego. W numerze zarysowano plany niemieckiego okupanta wobec regionu, kolaborację i mocną odpowiedź struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Na szczególną uwagę zasługują teksty o oporze wobec wszelkich prób komunizowania Podhala. Stron 208.