Żelazny Bieg 2 – w hołdzie Wyklętym

ŻELAZNY BIEG 2 – zawody triathlonowe w hołdzie Żołnierzom Wyklętym – 14 czerwca 2014 r.

"Żelazny Bieg" to impreza o charakterze  kulturalno-sportowym, której druga edycja odbędzie się 14 czerwca 2014 roku na trasie OkuninkaOrchówek (pow. Włodawa). Zawody stanowią element promocji powiatu włodawskiego, służą również wydłużeniu sezonu wakacyjnego nad Jeziorem Białym.
Zawody triathlonowe będą również upowszechniały ideę zdrowego trybu życia oraz stanowiły żywą lekcję historii o żołnierzach Polskiego Antykomunistycznego Podziemia.

„Żelazny  Bieg”
realizowany będzie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013. Organizatorem zawodów jest Starostwo Powiatowe we Włodawie przy wsparciu Gminy Włodawa oraz Polskiego Związku Triatlonowego.

Bieg
będzie organizowany w formie triathlonu o charakterze sprint – 750 m
pływania, 20 km jazdy rowerem oraz 5 km biegu. Planowana trasa zawodów
obejmuje dwie miejscowości Okuninkę i Orchówek.

Szczegółowy program imprezy wraz ze wszelkimi informacjami znajduje się na stronie zelaznybieg.pl i facebookPpor. Edward Taraszkiewicz ps. "Żelazny"

Nazwa zawodów wiąże się z osobą ppor. Edwarda Taraszkiewicza "Żelaznego".
Był on jednym z najdłużej stawiających zbrojny opór dowódców
antykomunistycznego podziemia niepodległościowego na Lubelszczyźnie.
Wsławił się wieloma spektakularnymi akcjami przeciwko ludziom i
instytucjom "władzy ludowej". Od czerwca 1945 r. był zastępcą dowódcy w
oddziale partyzanckim swojego brata Leona Taraszkiewicza "Jastrzębia",
podległym komendantowi Obwodu WiN Włodawa. Po śmierci "Jastrzębia" w
styczniu 1947 r. przejął komendę nad pozostałymi w konspiracji
żołnierzami, nie ujawnił się podczas amnestii 1947 r. i walczył z
komunistami do 6 października 1951 r., kiedy to poległ
z bronią w ręku wraz ze swoim podkomendnym, podczas próby przebicia się
przez pierścień 600-osobowej obławy UB-KBW  w miejscowości Zbereże nad
Bugiem
.

Czerwiec
1947. Od lewej: Henryk Wybranowski "Tarzan" († 6 XI 1948), Edward
Taraszkiewicz "Żelazny" († 6 X 1951)
, Mieczysław Małecki "Sokół" († 11
XI 1947), Stanisław Pakuła "Krzewina" (skazany na wieloletnie
więzienie).

Ppor.
"Żelazny" (wraz z bratem – "Jastrzębiem") postanowieniem prezydenta RP
Lecha Kaczyńskiego z 20 sierpnia 2009 r. "za wybitne zasługi dla
niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej" został pośmiertnie odznaczony
Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

Zawody są
przypomnieniem o tych wszystkich bohaterach Polskiego Podziemia
Antykomunistycznego, którzy "złożyli ofiarę z życia na ołtarzu
wolności".

Więcej na temat ppor. "Żelaznego" i jego brata ppor. "Jastrzębia" czytaj: