WARTO PRZECZYTAĆ… (69)


Kazimierz Krajewski
Jan Borysewicz
"Krysia", "Mściciel" 1913-1945
Oficyna Wydawnicza RYTM 2013, format 175×250 mm., s. 216, oprawa twarda

Biografia por. Jana Borysewicza "Mściciela", "Krysi", jednego z najwybitniejszych dowódców partyzantki AK na Kresach Północno-Wschodnich, absolwenta seminarium nauczycielskiego w Szczuczynie Nowogródzkim, oficera służby stałej Wojska Polskiego.

Jeszcze za życia stał się postacią legendarną i taką pozostaje do dzisiaj – nie tylko dla stale zmniejszającego się grona Kresowiaków z Ziem Utraconych. Gdy w połowie 1943 roku wyruszał w pole, by podjąć otwartą walkę z Niemcami, towarzyszyło mu zaledwie kilku ochotników. Po roku dowodził już dwoma batalionami partyzanckimi Nowogródzkiego Okręgu AK (II i V batalionem 77 pp AK), liczącymi ponad tysiąc ludzi. Oddziały "Krysi" wykonywały spektakularne operacje bojowe odbijając więźniów (m.in. z więzienia w Lidzie) oraz likwidując niemieckie posterunki i garnizony. W poczuciu odpowiedzialności za ludzi i teren – pozostał na Kresach w warunkach nowej, sowieckiej okupacji. Stał się symbolem polskiego oporu wobec obu okupantów. Poległ 21 stycznia 1945 roku w walce z NKWD we wsi Kowalki.

Por. Jan Borysewicz "Krysia", Mściciel" (1913-1945)

Książka do nabycia m.in. w:


Więcej na temat por. Jana Borysewicza "Krysi" czytaj tutaj:

Strona główna>
Wsparcie>