WARTO PRZECZYTAĆ… (64)


Mariusz Solecki
Literackie portrety żołnierzy wyklętych

Wydawnictwo LTW 2013, ss. 416, oprawa miękka

"Popiół i diament", "Kolumbowie…", "Wilki"… "Zapora", "Łupaszko", "Ogień"… Bohaterowie podziemia niepodległościowego bohaterami literackimi. 40 przebadanych utworów z lat 1948–2010, eseistyczna narracja, indeks osób niefikcyjnych, aneks – żołnierze wyklęci w filmie, w teatrze telewizji i w komiksie. Ekshumacja bohaterów z kulturowego dołu śmierci.

Celem nadrzędnym publikacji nie jest zbadanie czy odsłonięcie prawdy historycznej na temat zagadnień wyeksponowanych w tytule. Autor wyznaczył sobie zadanie historycznoliterackie – pragnie dać monografię żołnierzy wyklętych pojmowanych jako komponent świata przedstawionego polskojęzycznych utworów literackich, powstałych w latach 1948–2010, reprezentujących głównie rodzimą epikę (w prozie temat znalazł najszersze ujęcie, najbogatsze ilościowo i jakościowo), ale i dramat, i lirykę. Ich zindywidualizowane opisy, charakterystyki dopełnił subiektywnymi interpretacjami; sporadycznie, tam, gdzie to było możliwe, tj. w granicach posiadanych kompetencji, skonfrontował wątki, motywy, postacie literackie z ich pierwowzorami historycznymi, bynajmniej nie dlatego, aby uzurpować sobie prawo do rozstrzygnięć na płaszczyźnie historiografii, ale by ukazać, jak polscy pisarze przetworzyli dostępny im materiał historyczny; by ujawnić też – niestety – skalę manipulacji, jakiej dopuścili się ci spośród nich, którzy, oddając swój talent na usługi wrogiemu sprawie polskiej ustrojowi, zgłosili akces do poszerzania obszaru hańby domowej.

SPIS TREŚCI

INTRODUKCJA
Rozdział I STALINIZACJA (1948–1954)

 • Popiół i żołnierze wyklęci
 • „Nędzna gra”
 • Mroczna ballada o żołnierzach wyklętych
 • Skruszony „złoczyńca” z WiN-u
 • „Faszystowska” „banda Rębacza”
 • Kordowcy
 • „Bestie”, „smoki”: zoomorfizacja pejoratywna
 • „Tęp bandytów z NSZ”

Rozdział II ODWILŻ (1955–1957)

 • Propagandowy cień „Malutkiego”
 • „Wojna akowsko-enkawudowska”
 • „Ogień” i jego „skurwysyny”
 • „Esesowskie sługusy” z „bandy” „Wiarusa”
 • Kompleks odrzuconego akowca
 • Paszkwil na „Uskoka”
 • Żołnierze wyklęci rocznik ’20
 • Powrót „zdrajcy narodu”

Rozdział III STABILIZACJA (1958–1980)

 • „Zbóje” w „hitlerowskich panterkach”
 • Rozprawa z Konspiracyjnym Wojskiem Polskim
 • „Jarema”, „Drągal”, „Igła” w powieści milicyjnej
 • Wielkie łgarstwo „bratobójczej wojny”
 • Zagłada oddziału „Obucha”
 • Paszkwil na „Huzara”
 • „Wyłaź z WiN-u, skurwysynu!”
 • Żołnierze wyklęci na ziemi lubuskiej

Rozdział IV AGONIA (1981–1989)

 • Polowanie na bieszczadzkich żołnierzy II konspiracji
 • „Do reakcji zawsze ognia”
 • „Zostaliśmy na lodzie…”
 • ROAK-owcy
 • „Jaszczurka” z NSZ-u, „Ryś” z AK
 • „Zasrane «prawdziwe wojsko polskie»” „Roga”
 • „Zginęli w walce o Polskę Narodową”
 • Ostatni Mohikanie antykomunistycznego podziemia

Rozdział V DEKOMUNIZACJA (1990–2010)

 • Pokolenie wilków
 • Major „Zapora”
 • Niepodległościowa tragikomedia
 • Antykomunistyczny Janosik
 • Szwadrony „Łupaszki”
 • Niezłomni: „Kotwicz”, „Pług”
 • Bohater do końca
 • Król Podbeskidzia

REKAPITULACJA

Przeczytaj wybrane fragmenty
[kliknij w ikonę PDF]

Książka niebawem do nabycia m.in. w:

Strona główna>
Wsparcie>