RODACY – BOHATEROM 2013

Paczka świąteczna dla polskiego kombatanta na Kresach – Boże Narodzenie 2013

W imieniu organizatorów zapraszam do kolejnej edycji zadania RODACY-BOHATEROM, w ramach której organizowana jest ogólnopolska akcja zbierania darów do PACZKI ŚWIĄTECZNEJ DLA POLSKIEGO KOMBATANTA NA KRESACH – BOŻE NARODZENIE 2013. Rozpoczęcie akcji 15 października, zakończenie zbiórki 15 grudnia 2013 r. Głównym organizatorem zadania jest Stowarzyszenie ODRA-NIEMEN.

Jednocześnie informuję, że organizatorzy otrzymali z MCiA zgodę na rozszerzenie zbiórki na inne niż tylko kombatanckie środowiska. Wsparcie paczkami w pierwszej kolejności uzyskają nasi Kresowi weterani AK, ale też polskie rodziny wielodzietne, osoby samotne, rodziny i osoby wskazane przez Związki Polaków na Ukrainie, Litwie i Białorusi a także Mołdawii. Oprócz tego akcja RODACY-BOHATEROM  zebrane fundusze finansowe może przeznaczać na:

  • organizacje transportów paczek na Kresy,
  • wsparcie finansowe kombatantów w zakresie pomocy medycznej i sanatoryjnej,
  • ochronę miejsc pamięci na Kresach i w Polsce, zwłaszcza dotyczące upamiętniania Polskiego Państwa Podziemnego i Żołnierzy II Konspiracji.

Zapraszamy darczyńców do współpracy a chętnych do organizacji zbiórek na swoim terenie i w swoich środowiskach.
Kontakt:

Szczegóły projektu RODACY-BOHATEROM 2013 na stronie:

Konto akcji:
NORDEA BANK SA
32 1440 1387 0000 0000 1244 4184

KONIECZNIE Z DOPISKIEM RODACY-BOHATEROM

Bardzo prosimy o rozpowszechnianie informacji o akcji i z góry dziękujemy za współprace i pomoc.
 

Ilona Gosiewska
Stowarzyszenie ODRA – NIEMEN
tel.+48 607440176
www.odraniemen.orgZainteresowanych historią walki polskich partyzantów na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, m.in.: