65. rocznica śmierci ppor. "Igły"

65. rocznica śmierci ppor. Tadeusza Zielińskiego "Igły"


Ppor. Tadeusz Zieliński ps. "Igła".

65 lata temu, 24 czerwca 1948 r., otoczony i ranny, rozerwał się granatem ostatni dowódca polowy oddziału partyzanckiego wywodzącego się ze Związku Zbrojnej Konspiracji, ppor. Tadeusz Zieliński „Igła”.

Był on jednym z najbardziej zdeterminowanych w walce żołnierzy antykomunistycznego podziemia na Kielecczyźnie. O żadnej innej zbrojnej grupie podziemia, funkcjonującej w latach 1947-1948 na tamtejszym terenie, nie mówiono w kręgach władzy komunistycznej z taką obawą i respektem jak o oddziale „Igły”. Swoisty hołd oddał mu płk UB Stanisław Wałach, który w swoich wspomnieniach z okresu „utrwalania władzy ludowej” nazwał ppor. „Igłę” nieugiętą bestią.

Więcej informacji o ppor. "Igle" w artykule:


Pomnik odsłonięty 7
kwietnia 2012 r. w miejscowości Dzierzkówek Stary,  gm. Skaryszew,
poświęcony żołnierzom wyklętym wywodzącym się z terenu gminy Skaryszew,
m.in. z oddziału ppor. Tadeusza Zielińskiego „Igły”, którzy oddali swoje
życie w latach 1945-1954 walcząc z komunistycznym zniewoleniem.

Strona główna>