WARTO PRZECZYTAĆ… (55)


Dopaść "Drągala". Likwidacja grupy Aleksandra Młyńskiego w świetle dokumentów aparatu bezpieczeństwa
red. Krzysztof Busse, Lublin–Radom 2012, 383 s., opr. twarda, format 180×250 mm

Żołnierze powojennej, tzw. drugiej konspiracji, mieli być – jak chcieli przedstawiciele komunistycznych władz PRL – skazani na zapomnienie. Propaganda przed 1989 r. ukazywała ich w negatywnym świetle, określając mianem bandytów i odmawiając prawa do posiadania własnej, innej niż komunistyczna, wizji powojennej Polski.

Jednym z tych żołnierzy jest Aleksander Młyński "Drągal", postać budząca do dziś wśród mieszkańców regionu radomskiego skrajnie różne emocje: dla części opinii publicznej jest bohaterem, inni uważają go za bandytę. Prezentowany wybór różnorodnych dokumentów (choć w znacznej mierze wytworzonych przez aparat represji) ma – w zamierzeniu autora – pozwolić Czytelnikowi na bardziej obiektywne spojrzenie na tę postać i wyrobienie sobie własnego zdania. Pokazuje on w szerszym kontekście wydarzenia z ostatnich kilku miesięcy życia Aleksandra Młyńskiego, tropionego przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej, ormowców i żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także rozpracowywanego przez agenturę.

Książkę można nabyć:

Więcej o Aleksandrze Młyńskim "Drągalu" i jego walce czytaj:

Strona główna>