WARTO PRZECZYTAĆ… (49)


Lionginas Baliukevičius
Dziennik partyzanta "Dzukasa", 23 czerwca 1948 – 6 czerwca 1949
przekład Ona Vaičiulyte-Romančuk, wstęp i opracowanie Piotr Niwiński, Warszawa 2012, 224 s.

Dziennik Lionginasa Baliukevičiusa „Dzukasa”, jednego z dowódców ruchu partyzanckiego na Litwie, jest szczególnie cenny dla badaczy zbrojnego podziemia w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej choćby z tego względu, że pisany jest nie przez typowego partyzanta-żołnierza, lecz osobę zaangażowaną przede wszystkim w walkę propagandową. Znajomość realiów przez „Dzukasa”, jego zmysł obserwacji wydarzeń oraz ludzkich zachowań i charakterów ukazują czytelnikowi nie tyle codzienność partyzanckiego życia, ile przerażający obraz sowieckiej okupacji Litwy lat 1946–1949.

SPIS TREŚCI

  • Wstęp – Piotr Niwiński
  • Wstęp do wydania litewskiego – Algis Kašeta
  • Alfabet patriotyzmu
  • Niezłomne pragnienie wolności
  • Dziennik partyzanta „Dzukasa”
  • Dokumenty
  • Indeks nazwisk i pseudonimów

Książkę można nabyć:


Lionginas Baliukevičius "Dzukas"

Od lewej stoją: Pranas Ivanauskas "Bevardis", Adolfas Ramanauskas "Vanagas", Lionginas Baliukevičius "Dzukas" i Stasys Klimašauskas "Genys". 1948 rok.

Lionginas Baliukevičius "Dzukas" odczytuje nazwiska partyzantów wytypowanych do odznaczenia. 1948 rok.

Pomnik w miejscu śmierci
Lionginasa Baliukevičiusa "Dzukasa" i trzech jego współtowarzyszy w dniu 24 VI 1950 r., którzy polegli w walce osaczeni przez NKWD.

Więcej na temat litewskiego antykomunistycznego podziemia tutaj:

Strona główna>