III Rajd Szlakami SBO NSZ mjr. Żubryda

III Rajd Szlakami Żołnierzy Wyklętych Samodzielnego Batalionu Operacyjnego Narodowych Sił Zbrojnych mjr. Antoniego Żubryda "Zucha"

Portal pomniksmolensk.pl, Fundacja Strzelecka oraz Komitet Założycielski Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej serdecznie zapraszają na:

III Rajd Szlakami Żołnierzy Wyklętych
Samodzielnego Batalionu Operacyjnego
Narodowych Sił Zbrojnych
mjr. Antoniego Żubryda "Zucha"

26-28 października 2012 r.
Bircza-Witryłów-Brzozów

PATRONAT HONOROWY RAJDU:

 • Zuzanna Kurtyka (Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyń 2010),
 • Janusz Niemiec (syn mjr. Antoniego Żubryda „Zucha”),
 • Zbigniew Kuraś (syn mjr. Józefa Kurasia „Ognia”),
 • Ppłk. Kazimierz Paulo „Skała” (dowódca komp. zgrupowania mjr. „Ognia”),
 • Piotr Babinetz (Poseł na Sejm RP)
 • Starostwo Powiatowe w Brzozowie
 • Klub Gazety Polskiej w Brzozowie

PATRONAT MEDIALNY

ORGANIZATORZY

 • Fundacja Strzelecka
 • Związek Strzelecki Rzeczypospolitej – Komitet Założycielski

KOMENDANT RAJDU

CELE:
Celami rajdu, jako imprezy popularyzującej najnowszą historię regionu Podkarpacia jest:

 • poznanie dziejów niepodległościowego podziemia zbrojnego z l. 1939-56 na terenie Bieszczadów, Beskidów i ich Pogórzy: Bukowskiego, Leskiego, Dynowskiego oraz Dołów Jasielsko-Sanockich,
 • dotarcie do miejsc i obiektów – świadków historii,
 • spotkanie z kombatantami formacji partyzanckich na szlaku rajdu,
 • poznanie specyfiki dziejów i kultury Podkarpacia,
 • przywrócenie społecznej pamięci o walce zbrojnej i ofierze żołnierzy Września 1939, ZWZ-AK-WIN oraz dowódcy, żołnierzy i współpracowników siatki terenowej Samodzielnego Batalionu Operacyjnego NSZ "ZUCH" walczących z sowieckim okupantem w l. 1944-47

Charakter rajdu jako imprezy turystyczno-edukacyjnej:

 • rajd ma charakter rajdu pieszego przebiegającego oznakowanymi szlakami i ścieżkami zaznaczonymi na mapie,
 • trasę rajdu uczestnicy pokonują w kilkunastoosobowych grupach,
 • zadaniem grupy jest zgodne z oznaczeniem na mapie (otrzymanej na starcie) pokonanie dziennej trasy w wyznaczonym limicie czasu, odnajdując po drodze punkty kontrolne oraz wykonując w czasie marszu zadania wyznaczone przez przewodników prowadzących grupy.

Rajd ten jest kontynuacją inicjatywy związanej z odkłamywaniem dziejów polskiego podziemia niepodległościowego walczącego na terenie południowej Polski w latach 1939-56.
Ideą rajdu jest połączenie współdziałania grup młodzieży z różnych zakątków Polski z aktywnym poznawaniem najtrudniejszych momentów w historii naszego kraju. Zakładane rezultaty to dostarczenie młodym uczestnikom nieznanej i nieobecnej w podręcznikach wiedzy o dziejach antyhitlerowskiej i antykomunistycznej partyzantki na terenie Małopolski i Podkarpacia.

PLAN RAJDU:

Dzień 1, piątek 26-10-2012; Bircza – Witryłów

 • Wszyscy uczestnicy rozpoczynają Rajd zgrupowaniem o godz. 8:00 na Rynku w Birczy. Tu następuje uroczyste powitanie oraz rejestracja uczestników i przydział przewodników do grup. Zakłada się podział uczestników na grupy „Strzelecką” oraz grupę „Cywilną”. Grupa „Strzelecka” zostanie podzielona na sekcje. Około 8:30 następuje wymarsz do Witryłowa.
 • Grupa „Strzelecka” maszeruje trasą Bircza – Witryłów przez Borownicę, następnie przez las do Ulucza i dalej do Witryłowa przechodząc przez San kładką dla pieszych i stamtąd do Domu Ludowego w Witryłowie.
 • Grupa "Cywilna" maszeruje tą samą trasą, raz jako eskortowana ludność cywilna wycofująca się z oddziałem, innym razem jako eskortowani jeńcy. Zasada ta obowiązuje także w 2 dzień Rajdu.
 • W Witryłowie posiłek (obiado-kolacja) i odpoczynek. Po posiłku nauka piosenek strzeleckich, wojskowych i patriotycznych. Przygotowanie do noclegu i nocleg. Koniec I dnia.

Dzień 2, sobota 27-10-2012; Witryłów – Brzozów

 • Obie Grupy maszerują przez Końskie, Dydnię, Jabłonki do Brzozowa.
 • Przejście przez las – szkolenie, działania taktyczne.
 • W Brzozowie obie grupy zostają zakwaterowane, posiłek (obiadokolacja), zapoznanie uczestników z historią mjr. Antoniego Żubryda i jego oddziału. Nocleg. Koniec II dnia.

Dzień 3, niedziela 28-10-2012; Brzozów – Malinówka – Brzozów

 • 8.00 Brzozów – pobudka dla uczestników Rajdu, śniadanie we własnym zakresie.
 • 9.30 Msza św. w Kolegiacie Brzozowskiej w intencji mjr. Żubryda i żołnierzy SBO NSZ „Zuch”.
 • Ok. 10.45 – wyjazd Autokarami do wsi Malinówka, zbiórka przy cmentarzu w Malinówce, dojście pod krzyż Żubrydów, uroczyste złożenie kwiatów, następnie przejście do miejsca śmierci Antoniego i Janiny.
 • 12.00 – poświęcenie tablicy pamiątkowej w miejscu śmierci Żubrydów, w lesie niedaleko Krzyża Żubrydów. Krótka uroczystość.
 • 13.00 – wymarsz patroli strzeleckich oraz grupy uczestników cywilnych lasami do leśniczówki w Brzozowie. Pozostali uczestnicy wracają do autokaru i nim dojeżdżają do leśniczówki.
 • Ok. 15.00 – 15.30 ognisko partyzanckie, poczęstunek, zakończenie i podsumowanie działań uczestników Rajdu.
 • Ok. 16.30 – 17.30 wyjazd do domu.
Uwaga!

Wszystkich Gości Specjalnych zapraszamy na godz. 9.30 do Kolegiaty Brzozowskiej, a gdyby stało się to z jakichś przyczyn niemożliwe, można do nas dołączyć ok. godz. 11.00 na parkingu przy cmentarzu w Malinówce lub w innym dogodnym dla Państwa momencie.

Kontakt: zolnierze_niezlomni@onet.pl

Więcej na temat mjr. Antoniego Żubryda ps. "Zuch" czytaj:

Strona główna>