WARTO PRZECZYTAĆ… (45)


Grzegorz Łysoniewski
Wilczym szlakiem. Opowieść o partyzantach z Puszczy Nalibockiej

Wydawnictwo LTW, 2012, 272 s., oprawa miękka.

"Wilczym szlakiem" to oparta na autentycznych wydarzeniach powieść, której akcja dzieje się na Nowogródczyźnie w latach okupacji. Jej główni bohaterowie – polscy partyzanci z Puszczy Nalibockiej – muszą się zmierzyć nie tylko z posuwającymi się coraz dalej na wschód wrogami – z Niemcami, ale także z "sojusznikami" – Sowietami. Trzej przyjaciele, "Miron", "Granit" i "Szpon", przeżyją wiele niebezpiecznych przygód, będą musieli wykazać się odwagą, sprytem i wytrzymałością na wszelkie niedogodności, nieraz zajrzy im w oczy śmierć. Kręte są bowiem i niepewne wilcze ścieżki w czas wojennej zawieruchy, a droga do wolnej Polski daleka.

OD AUTORA:

"Wilczym szlakiem" to oparta na faktach powieść, której akcja rozgrywa się głównie na ziemi nowogródzkiej, ale też w Puszczy Kampinoskiej, na ziemi opoczyńskiej, w Warszawie, Moskwie i Lublinie. Starałem się połączyć historyczne fakty, prawdziwe wydarzenia i realnie istniejące postaci z fikcją, autorskim "zmyśleniem". Te prawdziwe, historyczne wydarzenia to przede wszystkim polsko-sowiecka wojna partyzancka na Kresach Pólnocno-Wschodnich II Rzeczypospolitej, a także m.in. masakra w Nalibokach, odyseja oddziału Adolfa Pilcha "Góry"-"Doliny", operacja "Ostra Brama", druga okupacja sowiecka na Kresach Północno-Wschodnich, początki władzy komunistycznej na ziemiach polskich. Na kartach powieści pojawiają się postaci historyczne: mjr Adolf Pilch "Góra"-"Dolina", por. Kacper Miłaszewski "Lewald", płk Janusz Szlaski "Prawdzic", gen. Aleksander Krzyżanowski "Wilk", gen. Ponomarienko, gen. Abakumow, Stanisław Radkiewicz, Roman Romkowski.
Podczas pracy nad książką udało mi się dotrzeć do jednego z ostatnich żyjących żołnierzy "Góry"-"Doliny" – pana Mariana Podgórecznego "Żbika", autora obszernych i niezwykle interesujących pamiętników z czasów II wojny światowej (zresztą dostępnych w Internecie). Wielu cennych informacji udzielił mi znany emigracyjny historyk – pan Zbigniew S. Siemaszko.
Zapraszam na "wilczy szlak"…

Grzegorz Łysoniewski