Wystawa "Żołnierze »Warszyca«"

Prezentacja wystawy „Żołnierze »Warszyca«” – Częstochowa, 1–25 czerwca 2012

W dniach od 1 do 25 czerwca 2012 r. w kościele pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Częstochowie (ul. Wręczycka 128/134) prezentowana jest wystawa "Żołnierze »Warszyca«", przygotowana przez OBEP IPN w Łodzi. Ekspozycję wystawy zorganizował OBEP IPN w Katowicach przy współudziale Stowarzyszenia Solidarność Walcząca z Wrocławia oraz Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku.

Do Polski Wolnej, Suwerennej, Sprawiedliwej i Demokratycznej prowadzi droga przez walkę ze znikczemnieniem, zakłamaniem i zdradą.

"Warszyc", Rozkaz nr 2 do żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego z 8 stycznia 1946 r.

Wystawa prezentuje drogę życiową kpt. Stanisława Sojczyńskiego "Warszyca" – oficera Armii Krajowej, który nie złożył broni po zakończeniu okupacji niemieckiej. W 1945 r. został dowódcą Konspiracyjnego Wojska Polskiego – najsilniejszej zbrojnej organizacji antykomunistycznego podziemia, działającej w centralnej Polsce. W 1946 r., w szczytowym okresie działalności, KWP skupiało w swych szeregach ponad tysiąc partyzantów, obejmując swym działaniem tereny województwa łódzkiego, katowickiego, poznańskiego i kieleckiego. Kpt. Sojczyński, ujęty zdradziecko przez funkcjonariuszy UB, w grudniu 1946 r. został skazany na karę śmierci, którą wykonano w lutym 1947 r. Wystawa przedstawia struktury organizacyjne i zasady funkcjonowania oddziałów partyzanckich "Warszyca" – AK i KWP, ich polityczne cele oraz życie codzienne żołnierzy. Pokazuje powody, dla których zdecydowali się pozostać w konspiracji, oraz ich dalsze losy.
Autorami wystawy są Paweł Kowalski i dr Tomasz Toborek oraz Milena Romanowska (projekt plastyczny).

Strona główna>