WARTO PRZECZYTAĆ… (44)


Leszek Pietrzak
Antykomunistyczne podziemie zbrojne na terenie Inspektoratu Puławy 1944-1956

Oficyna Wydawnicza Volumen 2011, s. 450, oprawa twarda z obwolutą.

Tematem niniejszego opracowania jest historia antykomunistycznego podziemia zbrojnego zachodniej Lubelszczyzny w latach 1944-1956. Praca dotyczy konspiracji na terenie Inspektoratu Puławy. Pod pojęciem "antykomunistycznego podziemia zbrojnego" rozumieć należy formacje konspiracyjne posiadające struktury wewnętrzne i terytorialne oraz nawiązujące do nich grupy zbrojne, które po roku 1944 prowadziły walkę zbrojną z aparatem komunistycznego państwa. Określenie Inspektorat Puławy zaczerpnięto z nomenklatury akowskiej; używało go również podziemie poakowskie. Jednocześnie w ramach tej jednostki organizacyjnej zainteresowania badawcze skupiono na podziemiu narodowym.

Książka do nabycia m.in. w:

SPIS TREŚCI:

Wykaz skrótów nazw instytucji, organizacji politycznych i wojskowych
Wstęp

  • I. Konspiracja akowska i narodowa w okresie okupacji niemieckiej

1. Ogólna charakterystyka terenu
2. Rozwój struktur konspiracyjnych ZWZ-AK na terenie Inspektoratu Puławy w latach 1941-1944
2.1. Obwód AK Puławy
2.2. Obwód AK Janów Lubelski
3. Obwód AK Garwolin
4. Podziemie narodowe na terenie Inspektoratu Puławy w latach 1939-1944
4.1. Struktury NOW w latach 1939-1943
4.2. Struktury NSZ w latach 1943-1944
5. Akcja "Burza" na terenie Inspektoratu Puławy

  • II. Między AK a WiN (lipiec 1944 – styczeń 1945 roku)

1. Sytuacja na terenie Inspektoratu Puławy po przejściu frontu
1.1. Struktury organizacyjne Inspektoratu Puławy od lipca 1944 do stycznia 1945 roku
1.2. Represje i terror wobec żołnierzy Inspektoratu Puławy
2. Odbudowa struktur Inspektoratu Puławy AK-DSZ Puławy od lutego do września 1945 roku
2.1. Obwód AK-DSZ Puławy
2.2. Obwód AK-DSZ Kraśnik
3. Obwód AK-DSZ Garwolin do sierpnia 1945 roku
4. Aktywizacja walki zbrojnej na terenie Inspektoratu Puławy od lutego do września 1945 roku

  • III. Powstanie i działalność Zrzeszenia WiN (wrzesień 1945 – marzec 1947)

1. Uwarunkowania polityczne i organizacyjne powstania Zrzeszenia WiN na terenie powiatu puławskiego
2. Inspektorat WiN Puławy od września 1945 do marca 1947 roku
2.1. Obwód WiN Garwolin
2.2. Obwód WiN Puławy
2.3. Obwód WiN Kraśnik
3. Działalność wywiadowcza w Inspektoracie WiN Puławy
4. Działalność propagandowa w Inspektoracie WiN Puławy
5. Walka zbrojna w Inspektoracie WiN Puławy
5.1. Pion dywersji w Inspektoracie WiN Puławy od września 1945 do marca 1947 roku
5.2. Akcje zbrojne pododdziałów zgrupowania "Orlika"-"Żuka" (wrzesień 1946 – marzec 1947)
5.3. Ujawnienie
6. Wpływ organizacyjny Inspektoratu WiN Puławy na inne ogniwa konspiracyjne

  • IV. Działalność NSZ-NZW w Inspektoracie Puławskim od lipca 1944 roku do listopada 1946 roku

1. Uwarunkowania polityczne działalności podziemia narodowego
2. Reorganizacja struktur terenowych NSZ na Lubelszczyźnie po przejściu linii frontu
3. Struktury NSZ- NZW na Lubelszczyźnie od lipca 1945 do wiosny 1947 roku
4. Struktury NSZ-NZW na terenie Inspektoratu Puławy w latach 1945-1947
4.1. Komenda Powiatu NSZ-NZW w Kraśniku
4.2. Komenda Powiatu NOW-NZW w Janowie Lubelskim
5. Walka zbrojna oddziałów NSZ – NSZ-NZW w powiecie Kraśnik w latach 1945-1947
6. Relacje między NSZ-NZW a AK-WiN w Inspektoracie Puławy w latach 1944-1947

  • V. Konspiracja na terenie Inspektoratu Puławy w latach 1947-1956

1. Sytuacja polityczna po amnestii z 22 lutego 1947 roku
2. Próby reaktywowania podziemia w Inspektoracie Puławy w latach 1947-1949
3. Grupy zbrojne na terenie Inspektoratu Puławy w latach 1947-1956
3.1. Grupy wyrosłe z nurtu AK-WiN
3.2. Grupy wyrosłe z nurtu NSZ-NZW
3.3. Grupy nieafiliowane
4. Organizacje polityczne nawiązujące do antykomunistycznego podziemia zbrojnego na terenie Inspektoratu Puławy w latach 1947-1956
Zakończenie
Kalendarium walki zbrojnej w Inspektoracie Puławy w latach 1944-1956
Mapy
Bibliografia
Indeks osobowy

Strona główna>