Wykład o NSZ w Olsztynie

"Narodowe Siły Zbrojne – Kim byli? O co walczyli?" – spotkanie z mgr. Leszkiem Żebrowskim oraz dr. Wojciechem Muszyńskim (IPN), Olsztyn,  18 lutego 2011 r.