TRZEBA PRZECZYTAĆ !!! (42)


Maciej Korkuć
Józef Kuraś "Ogień". Podhalańska wojna 1939–1945.

Instytut Pamięci Narodowej, Kraków 2011, s. 407.

Józef Kuraś "Ogień" to jeden z najbardziej znanych polskich dowódców partyzanckich z czasów wojny i okresu powojennego. Mimo upływu kilkudziesięciu lat od samobójczej śmierci Kurasia jego działalność wciąż pozostaje przedmiotem niegasnących sporów i polemik.

Opracowanie Macieja Korkucia (tom I) – efekt kilkunastu lat badań – jest naukowym opisem przedwojennych i wojennych losów "Ognia". Autor przestawia m.in. wiele nieznanych dotychczas faktów z życiorysu Kurasia, konfrontuje obiegowe informacje i legendy z różnymi, często wcześniej niepublikowanymi materiałami archiwalnymi oraz relacjami świadków wydarzeń. Opisując burzliwe losy "Ognia", szczególną uwagę zwraca na polityczne i militarne realia, w których funkcjonowała niepodległościowa konspiracja na Podhalu. Dzięki temu udało się dokonać weryfikacji rozpowszechnionych mitów – także tych powstałych jeszcze za życia Kurasia.

Kontynuacją niniejszego tomu będzie publikacja poświęcona działalności "Ognia" jako dowódcy zgrupowania partyzanckiego "Błyskawica" w latach 1945–1947.

Maciej Korkuć jest historykiem dziejów najnowszych, autorem książek i artykułów poświęconych problematyce dziejów Polski i Polaków w XX wieku. Pracuje w Krakowskim Biurze Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Wykłada w Akademii Ignatianum w Krakowie.

Książka do nabycia:
Wydawnictwo Attyka
ul. W. Żeleńskiego 29
31-353 Kraków
tel. 012 623 10 18

oraz (m.in.):

SPIS TREŚCI:

Wprowadzenie

Rozdział 1

  • Wieś Kurasiów

Rozdział 2

  • Żołnierz Wojska Polskiego

Rozdział 3

  • W konspiracji państwowej i podhalańskiej

Rozdział 4

  • Szef oddziału partyzanckiego Armii Krajowej

Rozdział 5

  • Dowódca partyzanckich rozbitków

Rozdział 6

  • Komendant oddziału specjalnego Ludowej Straży Bezpieczeństwa

Rozdział 7

  • Współpracownik "berlingowców"

Rozdział 8

  • Funkcjonariusz MBP

Zakończenie
Aneks
Bibliografia
Indeks osób

Zobacz również:

Strona główna>