Sesja edukacyjno-naukowa w Tęgoborzy

Konferencja naukowa: Podziemie zbrojne w rejonie Tęgoborzy w latach 1939-1953 – Gimnazjum w Tęgoborzu, 11 listopada 2011 r.

W Święto Niepodległości, 11 listopada 2011 r., Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu wspólnie z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie przygotowują jednodniową sesję edukacyjno-naukową, poświęconą wojnie i okupacji oraz podziemiu antykomunistycznemu w rejonie Tęgoborzy w latach 1939–1955. Podczas sesji zaprezentowane zostaną referaty dotyczące niemieckiego aparatu represji na Sądecczyźnie, struktur Armii Krajowej na tym terenie, jak również podziemia niepodległościowego po 1945 r. Planowana jest także prezentacja uzbrojenia partyzanckiego oraz projekcje filmów edukacyjnych poświęconych okresowi II wojny światowej i walce zbrojnej Polaków z niemieckim i sowieckim okupantem.

Kontakt:
Dawid Golik, tel. (0-12) 421 19 61
e-mail: dawid.golik@ipn.gov.pl