WARTO PRZECZYTAĆ… (39)


Krzysztof Kacprzak
Podziemie zbrojne na Mazowszu północnym w walce z systemem komunistycznym 1945–1952.

Warszawa 2011, 389 s. + zdj. 10 s. (seria "Monografie", t. 74)

Niniejsze opracowanie przedstawia historię niepodległościowego podziemia zbrojnego, poakowskiego i narodowego na północnym Mazowszu w latach 1945–1952. Opisano w nim formy funkcjonowania organizacji podziemnych, ich stosunek do nowej władzy oraz sposoby walki z nią. Omówiono także metody pracy aparatu bezpieczeństwa stosowane wobec podziemia.

Książka nagrodzona w konkursie im. Władysława Pobóg-Malinowskiego za Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2007

Książka do nabycia za pośrednictwem IPN jak również w księgarniach:
SPIS  TREŚCI


Wstęp

1. Ugrupowania konspiracyjne na północnym Mazowszu w końcowym okresie okupacji niemieckiej
Armia Krajowa

 • Obwód Ciechanów kryptonim „Dunkierka”
 • Obwód Maków Mazowiecki kryptonim „Kopenhaga”
 • Obwód Ostrołęka kryptonim „Sęp”
 • Obwód Przasnysz kryptonim „Irkuck”
 • Obwód Pułtusk kryptonim „Pstrąg”

Narodowe Siły Zbrojne

2. Działalność podziemia zbrojnego w okresie luty–wrzesień 1945 r.

 • Kształtowanie się komunistycznego aparatu władzy na północnym Mazowszu
 • Stosunek Armii Czerwonej i NKWD do społeczeństwa polskiego
 • Przemiany w Armii Krajowej
 • Powstanie Armii Krajowej Obywatelskiej
 • Obwód AK-AKO Ostrołęka
 • Samoobrona Społeczna
 • Komenda Obwodu Przasnysz Samoobrony Społecznej
 • Komenda Obwodu Maków Mazowiecki Samoobrony Społecznej 
 • Nowe struktury w konspiracji narodowej
 • Okręg II NSZ – Podokręg „Mazur” NZW
 • Komenda Powiatu NZW „Olkusz” – „Orawa”

3. Organizacje poakowskie (wrzesień 1945–kwiecień 1947 r.)

Ruch Oporu Armii Krajowej

 • Obwód Przasnysz kryptonim „Las”
 • Obwód Maków Mazowiecki kryptonim „Zoo”
 • Obwód Pułtusk kryptonim „Maciejka”

Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” (WiN)
Obwód WiN Ostrołęka kryptonim „Dorota”

 • Łączność
 • Propaganda

 Obwód WiN Pułtusk kryptonim „Paulina”

4. Narodowe Zjednoczenie Wojskowe (wrzesień 1945–kwiecień 1947 r.)
Komenda Powiatu kryptonim „Orawa”
Okręg XVI NZW kryptonim „Mazowsze”

 • Propaganda XVI Okręgu NZW „Mazowsze”
 • Działalność XVI Okręgu NZW „Mazowsze”

5. Działalność nieujawnionych członków Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w latach 1947–1952
Komenda Okręgu XVI NZW kryptonim „Orzeł”

 • Propaganda XVI Okręgu NZW „Orzeł”
 • Likwidacja KO „Orzeł
 • Działalność KP „Mściciel”
 • Działalność KP „Orłowo”
 • Działalność KP „Szczerbin”
 • Działalność KP „Łużyca”
 • Działalność KP „Ciężki”
 • Działalność KP „Płomień I”
 • Działalność KP „Płomień II”

Komenda Okręgu XVI NZW kryptonim „Tęcza”
Komenda Powiatu NZW kryptonim „Wisła”

 • Działalność KP „Wisła”

Likwidacja ostatnich partyzantów XVI Okręgu NZW

Zakończenie
Aneksy
Wykaz skrótów
Wykaz tabel
Bibliografia
Indeks

Źródło: Instytut Pamięci Narodowej>
Strona główna>