Konferencja poświęcona Januszowi Kurtyce

Konferencja Janusz Kurtyka – Rzeczypospolitej historyk i urzędnik. Kraków, 15-16 kwietnia 2011 r.

15 KWIETNIA 2011 r., PIĄTEK


Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Aula Wincentego Danka, ul. Podchorążych 2

9.30 OTWARCIE KONFERENCJI:
 • prof. Zdzisław Noga (dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego);
 • dr hab., prof. UJ Stanisław A. Sroka (dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego);
 • Waldemar Bukowski (kierownik Pracowni Słownika Historyczno-Geografi cznego Małopolski Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk).
 • Waldemar Bukowski – Janusz Kurtyka – badacz dziejów Polski średniowiecznej i wczesnonowożytnej;
 • dr Franciszek Sikora – Udział Janusza Kurtyki w pracach nad "Słownikiem historyczno-geograficznym woj. krakowskiego w średniowieczu" i jego studia nad dziejami osadnictwa;
 • dr hab., prof. UMK Jan Wroniszewski – Genealogia i biografi styka w badaniach Janusza Kurtyki;
 • prof. Tomasz Jurek – Historia społeczna w badaniach Janusza Kurtyki;
 • dr hab., prof. UŚ Jerzy Sperka – „Theatrum politicum” jako przedmiot badań Janusza Kurtyki;
 • Dyskusja.
12.15 – 12.30 PRZERWA
 • dr hab., prof. UR Zdzisław Budzyński – Podole w dorobku i projektach badawczych Janusza Kurtyki;
 • dr Witalij Michałowski – Badania Janusza Kurtyki nad Podolem na tle nowszej historiografi i ukraińskiej;
 • Mariusz Machynia, dr Marian Wolski – Projekt badawczy „Zapomniane pomniki cywilizacji europejskiej.
 • Zespół ksiąg ziemskich i grodzkich w zasobie Centralnego Państwowego Historycznego Archiwum w Kijowie”. Dotychczasowy dorobek zespołu i perspektywa prac;
 • Maciej Wilamowski – O warsztacie badawczym Janusza Kurtyki;
 • Dyskusja i podsumowanie obrad.
 • Maciej Wilamowski – Prezentacja zbioru prac Janusza Kurtyki: „Podole w czasach jagiellońskich 1394–1572”, Kraków 2011, Societas Vistulana.
15.00 ZAKOŃCZENIE OBRAD
16.30 – 18.30 KONFERENCJA STUDENCKA DEDYKOWANA JANUSZOWI KURTYCE

(organizowana przez Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie). Aula im. ks. Józefa Tischnera, Instytut Historii UJ, ul. Gołębia 13

 • Marek Mroczek – Szachy w średniowieczu. Kultura, nauka i życie codzienne;
 • Diana Griszan – Działalność Józefy Petriczek w krakowskim okręgu WiN;
 • Piotr Magiera – Powojenna działalność 5. Brygady Wileńskiej – heroiczna walka czy przejaw brawury?;
 • Krzysztof Kloc – Marksistowskie interpretacje czyli II Rzeczpospolita oczami Polski Ludowej;
 • Dominika Jasiak – Procesy karne uczestników protestów społecznych w Marcu 1968 r. w Krakowie;
 • Kamil Ruszała – Nielegalna budowa kościołów na terenie diecezji przemyskiej w okresie PRL, przykład Glinika Polskiego w świetle niepublikowanych materiałów;
 • Joanna Mrugała – Czwarty kumpel – krótka opowieść o Staszku Pietraszce
18:30 – MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI ŚP. JANUSZA KURTYKI
kościół św. Marka, ul. św. Marka 10


16 KWIETNIA 2011 r., SOBOTA


8.30 MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI ŚP. JANUSZA KURTYKI

Kolegiata Akademicka św. Anny w Krakowie
Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 35


10.00 OTWARCIE KONFERENCJI:
 • dr hab., prof. UJ Stanisław Sroka (dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego);
 • Zuzanna Kurtyka;
 • dr Franciszek Gryciuk (p.o. prezes Instytutu Pamięci Narodowej);
 • dr Marek Lasota (dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie).
 • dr Janusz Pezda – Janusz Kurtyka – działacz Koła Naukowego Historyków Studentów UJ i Niezależnego Zrzeszenia Studentów UJ;
 • Kazimierz Krajewski – Janusz Kurtyka – strażnik pamięci „Żołnierzy Wyklętych”;
 • dr Filip Musiał – Janusz Kurtyka – redaktor „Zeszytów Historycznych WiN-u” i prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość;
 • prof. Jan Draus – Janusz Kurtyka – wykładowca i dydaktyk.
11.40 – 12.00 PRZERWA
 • prof. Ryszard Terlecki – Janusz Kurtyka – dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie;
 • Mateusz Szpytma – Janusz Kurtyka – prezes Instytutu Pamięci Narodowej;
 • prof. Jurij Szapował, dr Serhij Kokin – Rola Janusza Kurtyki w intensyfi kacji współpracy IPN ze Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy i innymi instytucjami ukraińskimi;
 • dr Maciej Korkuć – Janusz Kurtyka – Historia najnowsza a polityka pamięci;
 • dr Barbara Fedyszak-Radziejowska – Analiza jakościowa zawartości prasy dotyczącej Janusza Kurtyki;
 • Wojciech Frazik – Prezentacja książki Janusza Kurtyki: „Z dziejów agonii i podboju. Prace zebrane z zakresu najnowszej historii Polski”, Kraków 2011, Oddział IPN w Krakowie – Arcana.
 • Projekcja filmu w reżyserii Aliny Czerniakowskiej – Trwajcie. IPN 2005 – 2010. Janusz Kurtyka


14.30 ZAKOŃCZENIE OBRAD[kliknij w obrazek aby powiększyć]