64 rocznica śmierci por. "Jastrzębia"

64 rocznica śmierci por. Leona Taraszkiewicza ps. "Jastrząb"

…Nie dajmy zginąć poległym.
Zbigniew Herbert


Por. Leon Taraszkiewicz ps. "Jastrząb" (1925-1947). Zdjęcie ze stycznia 1946 r.

Dzisiaj, 3 stycznia 2011 roku, mijają 64 lata od śmierci legendarnego dowódcy oddziału partyzanckiego Obwodu WiN Włodawa,
por. Leona Taraszkiewicza ps. "Jastrząb",
"Zawieja". Zmarł on w wyniku
ran odniesionych podczas ataku na grupę ochronno – propagandową KBW
stacjonującą w Siemieniu.


3
stycznia 1947 r. zginął, obdarzony niebywałą fantazją, najprawdziwszy
zagończyk oraz jeden z najwybitniejszych dowódców partyzanckich
antykomunistycznego podziemia w Polsce po 1944 r. Por. "Jastrząb"
pochowany został na cmentarzu w
Siemieniu.

Dzięki temu, że jego koledzy zrobili to potajemnie, jako jeden z
nielicznych dowódców antykomunistycznego podziemia spoczywa we własnej
mogile w poświęconej ziemi, choć do 1990 r. na prostym brzozowym krzyżu
mógł widnieć jedynie tajemniczy napis "Leon". Dopiero 30 czerwca 1991 r.
odbył się powtórny uroczysty pogrzeb i poświęcenie grobu por. Leona
Taraszkiewicza "Jastrzębia".


Styczeń 1946 r. Część oddziału por. „Jastrzębia”. Dowódca siedzi przy rkm-ach.

Żołnierze
oddziału por. "Jastrzębia" przy trumnie swojego kolegi Józefa
Piaseckiego ps. „Sokół”, poległego w starciu z UB-KBW pod Marianką 12 II
1946 r. Szósty od lewej stoi dowódca por. Leon Taraszkiewicz
„Jastrząb”.


Grób por. Leona Taraszkiewicza "Jastrzębia" na cmentarzu w Siemieniu.

62 lata od śmierci por. "Jastrzębia" i 58 lat po śmierci jego brata ppor. "Żelaznego", postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2009 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński nadał pośmiertnie obu braciom,
legendarnym dowódcom oddziału partyzanckiego Obwodu WiN Włodawa – por.
Leonowi Taraszkiewiczowi ps. "Jastrząb" i ppor. Edwardowi
Taraszkiewiczowi ps. "Żelazny", Krzyże Wielkie Orderu Odrodzenia Polski, Polonia Restituta.

Te,
jedne z najwyższych polskich odznaczeń państwowych, nadane za wybitne
zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, odebrała w imieniu
poległych dowódców ich siostra Pani Rozalia Taraszkiewicz – Otta w dniu
25 września 2010 r.


Rozalia Tarszkiewicz-Otta, siostra por. "Jastrzębia" i ppor. "Żelaznego", 25 IX 2010 r.

GLORIA VICTIS !!!

Z racji tej smutnej rocznicy chciałbym przypomnieć dwie z wielu [kalendarium działań bojowych, część: 1>, 2>, 3>],
najbardziej spektakularne akcje, jakie wykonał oddział pod dowództwem
por. "Jastrzębia" jesienią 1946 r., a mianowicie atak na Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego we
Włodawie i bitwę pod Świerszczowem. Wprawdzie była jeszcze
bezprecedensowa akcja uprowadzenia rodziny B. Bieruta, ale o tym można
przeczytać tutaj:

Artykuły znajdują się w kategorii: „JASTRZĄB" I "ŻELAZNY" – OBWÓD WiN WŁODAWA, pt.:
Więcej
o walce por.
Leona
Taraszkiewicza "Jastrzębia"
i jego brata ppor. Edwarda Taraszkiewicza "Żelaznego" czytaj:

Strona główna>