WARTO PRZECZYTAĆ… (28)


Krystian Pielacha
Proces żołnierzy wyklętych w Rykach
(15 I 1947)

Ryki 2010, s. 264; ilustracje i zdjęcia.

Książka opisuje pokazowy proces doraźny jaki miał miejsce w Rykach 15 stycznia 1947 r., wyrokiem którego za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego skazanych zostało na karę śmierci czterech żołnierzy Zrzeszenia Wolność i  Niezawisłość ze zgrupowania mjr. Mariana Bernaciaka "Orlika", a trzech kolejnych na karę więzienia. W bardzo szczegółowy sposób przedstawiała losy sądzonych od momentu aresztowania, poprzez śledztwo, proces sądowy, egzekucję, aż po dalsze losy osób skazanych na karę więzienia.

Książkę można nabyć w:

lub bezpośrednio od autora – kontakt:

Więcej na temat procesu w Rykach czytaj tutaj: