V Rajd Szlakami Żołnierzy mjr. "Ognia"

V Rajd Szlakami Żołnierzy Wyklętych mjr. Józefa Kurasia "Orła"-"Ognia" – Podhale-Gorce, 24-26 września 2010

Rajd dedykujemy pamięci niezłomnych obrońców prawdy historycznej
o Żołnierzach Wyklętych –
śp. Januszowi Kurtyce
i śp. Aleksandrowi Szczygło

Komitet Honorowy Rajdu tworzą:
Zbigniew Kuraś – syn mjr. "Ognia"
dr Andrzej  Drogoń – Dyrektor IPN o/Katowice
dr Marek Lasota – Dyrektor IPN o/Kraków
Stanisław Pięta – Poseł na Sejm RP
Kazimierz Pajerski – Prezes ZWPOS w Waksmundzie

Organizator
Społeczny Komitet Pamięci Żołnierzy Konfederacji Tatrzańskiej, Rocha i Zgrupowania "Błyskawica" w Waksmundzie;
Grupa Rekonstrukcji Historycznych "Błyskawica" w Waksmundzie

Współpraca
ZWPOS  koło Podhale w Waksmundzie

Cele V Rajdu:
Celem rajdu jako imprezy popularyzującej najnowszą historię naszego regionu jest:

 • poznanie dziejów niepodległościowego podziemia zbrojnego z l. 1939-55 na terenie Podhala i Gorców,
 • dotarcie do miejsc i obiektów – świadków historii,
 • prezentacja żywej historii – inscenizacji, rekonstrukcji wydarzeń w terenie,
 • spotkanie z kombatantami formacji partyzanckich na szlaku rajdu,
 • poznanie specyfiki dziejów i kultury  Podhala,
 • przywrócenie społecznej pamięci o walce zbrojnej i ofierze żołnierzy Dywersji Pozafrontowej 1938/39, ZWZ-AK 1939-45, kurierów tatrzańskich, partyzantów Zgrupowania "Błyskawica" 1945-47 i OP "Wiarusy" walczących o suwerenność Polski w l. 1939-49.         

Charakter V Rajdu jako  imprezy turystyczno-edukacyjnej:

 • Rajd ma charakter rajdu pieszego przebiegającego oznakowanymi  szlakami i ścieżkami zaznaczonymi na mapie,
 • trasę rajdu uczestnicy pokonują w kilkuosobowych patrolach,
 • zadaniem patrolu jest zgodne z oznaczeniem na mapie /otrzymanej na starcie/ pokonanie dziennej trasy w wyznaczonym limicie czasu, odnajdując po drodze osobowe i nieosobowe punkty kontrolne oraz wykonując w czasie marszu  zadania wyznaczone przez sędziów,
 • każdy z patroli winien posiadać pełnoletniego opiekuna, apteczkę pierwszej pomocy /opis zawartości i sposób użycia będzie  punktowany/, kompas /posługiwanie się będzie punktowane/, latarkę,
 • każdy z patroli przed zgłoszeniem na starcie rajdu obowiązany jest przyjąć jako swoją  nazwę-kryptonim pseudonim jednego z ok. 1150 dowódców Żołnierzy Wyklętych walczących  z sowieckim /komunistycznym/ okupantem w latach 1944-1963 i przygotować historyczne  uzasadnienie dokonanego wyboru – sylwetkę swojego patrona /prezentacja w trakcie rajdu/.

Rajd ten jest kontynuacją  inicjatywy związanej z odkłamywaniem dziejów polskiego podziemia niepodległościowego walczącego na Podhalu w latach 1939-55.
Idea naszego rajdu narodziła się w 2006 r. pomiędzy dwoma  środowiskami: harcerskim na Podhalu /phm Adam Błaszczyk HR/ a GRH "Barka" z Łodzi /Paweł Wasążnik/ – obydwaj ww. związani w latach 80-tych z Federacją Młodzieży Walczącej – Łódź.      
Organizatorem  pierwszych trzech edycji rajdu było Polskie Towarzystwo Historyczne  o/Nowy Targ, do współpracy w III edycji włączył się Społeczny Komitet Pamięci Żołnierzy KT, ROCHa i Zgr. "Błyskawica", a od IV rajdu organizacją zajmuje się  waksmundzki Społeczny Komitet Pamięci Żołnierzy Konfederacji Tatrzańskiej, Rocha i Zgrupowania "Błyskawica" – organizator lutowych obchodów  rocznicy ostatniej walki i śmierci mjr. "Ognia", współwydawca /wraz z wyd. Antyk/ płyty CD barda Żołnierzy Wyklętych z Gdańska – Andrzeja Kołakowskiego "Oskarżeni o wierność" /promocyjny koncert w Nowym Targu, kwiecień 2009/.
Pierwsza  i druga edycja rajdu w latach 2006-2007 miały miejsce w Gorcach – we współpracy z GPN, na szlakach związanych z działaniami  Konfederacji Tatrzańskiej, OP WILK i Grupy Ochrony Sztabu Zgr. "Błyskawica" oraz IV batalionu 1 PSP AK "Lamparta".
Trzecia edycja ’08 odbyła się na trasie Odrowąż – Żeleźnica – Raba Wyżna – Stare Wierchy – Rabka, przypominając zarówno o bohaterach z lat II wojny /o OP ZWZ-AK "Szaroty" mówił jego żołnierz Władysław Szepelak "Mały" z Bielanki/, kurierach Polskiego Państwa Podziemnego jak i podziemiu niepodległościowym II konspiracji – o walkach 3 kompanii Zgrupowania "Błyskawica" oraz OP "Wiarusy" /1945-49/.
Wyjątkowymi gośćmi rajdu byli partyzant  mjr. "Ognia" Czesław Stolarczyk "Głuc" z Rdzawki oraz Edward Klempka "Węgorz" z Rabki. Z ramienia IPN wizytował nasz rajd p. Mateusz Szpytma. Trasę rajdu i warty pod miejscami pamięci narodowej zabezpieczała i rekonstrukcję rozbicia UB w Rabce wykonała GRH "Podhale w Ogniu".
Czwarta edycja ’09 pod patronatem Szefa BBN  śp. ALEKSANDRA SZCZYGŁO /z udziałem   Dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej BBN p. Jarosława Rybaka/ szlakiem 2 tatrzańskiej kompanii "Błyskawicy" Jana Kolasy "Powichra" na trasie Chochołów – Witów – dol. Chochołowska i Stare Roboty – Ornak – Kościelisko poświęcona była szczególnie pamięci powstańców chochołowskich z 1846 r., kurierów tatrzańskich i Marszałka Śmigłego oraz partyzantom z grupy kpr. "Marnego" bestialsko zamordowanych w willi "Śmiechówka" ’47. Rekonstrukcję ich walki i śmierci, jak również zasadzki UB na trasie rajdu i warty honorowe, wykonała nowopowstała 15-osobowa młodzieżowa GRH "Błyskawica" z Waksmundu. Specjalnym gościem historycznym w tej edycji był partyzant KT,  4 i 2 komp. Zgr. mjr. "Ognia" – Władysław Rogal "Buk", a gościem artystycznym – Andrzej Dziubek z zespołem DE PRESS i prapremierą płyty "Myśmy rebelianci".

Trasa  5 rajdu edycji obejmuje  zachodnią  część pasma Gorców zwanych "gniazdem Ognia" w l. 1945-47

Dzień 1, piątek 24 września:

 • Godz. 8.30 – Nowy Targ / cmentarz/ – godz. 10.00 Waksmund /cmen
  tarz/ – Bukowina Waksmundzka – Pol. Wachowa – Pol. Sralówki /10 km/,
 • Rozpoczęcie rajdu  na nowotarskim cmentarzu /ul. św.Anny/ przy grobach łączniczek mjr. "Ognia" – "Sarenki" /Czesława Polaczyk–Kuraś/ i "Stokrotki" /Janina Polaczyk–Kolasa/ oraz  Jego żołnierzy: "Śmigłego" /Jan Batkiewicz – d-ca 1 komp./, "Herkulesa" /Bogusław Szokalski – adiutant/, "Tura" /Ludwik Baliński/, "Noska" /Stanisław Sulka/ i zmarłego w lipcu br. "Pirata" /Edward Krupiński/ a także  współpracowników z KT i "Rocha" – J. Apostoła i W. Hajnosa  "Smutnego". Przejazd do wsi Waksmund.

Start patroli na trasę pieszą odbędzie się w miejscowości Waksmund. Po uroczystym poranku z Apelem Pamięci na waksmundzkim cmentarzu /groby rodziny i żołnierzy mjr. "Ognia"/ uczestnicy wyruszają  spod budynku szkoły, poprzez most kierując się na wschód na miejscowość Ostrowsko wzdłuż drogi widokowej łączącej Waksmund i Ostrowsko po południowych stokach Gorców. Po dotarciu na most w Ostrowsku, patrole podążają w kierunku północnym na Niżną Górę, poprzez Księży Wierch w kierunku północnym docierają na polanę Pańską. Z owej polany podążając wyznaczonym szlakiem uczestnicy  kierują się na północny wschód wzdłuż polany Wojtówki do szlaku niebieskiego wychodzącego z miejscowości Łopuszna. Tym szlakiem patrole podążają na Bukowinę Waksmundzką. Po dotarciu na szczyt uczestnicy winni się kierować na południowy zachód na polanę Wachową pod Bukowiną Waksmundzką – miejsce koncentracji wszystkich patroli. Tamże noclegi w bacówkach /łącznie ok. 70 miejsc/ na Polanach Waksmundzkich: Wachowa, Kowaloska, Sralówki, Judkowa.
Około godziny 21 rozegrana zostanie gra terenowa z udziałem  GRH "BŁYSKAWICA".

Dzień  2 , sobota   25 września:

 • Sralówki – Pol. Wachowa p. Bukowiną Waksmundzką – Pol. Świnie Czoło – dol. Łopusznej – Gajówka Mikołaja – Pol. Świnie Czoło – Pol. Świderowa – Pol. Rusnakowa –  Turbacz –Długa Hala – Pol. Gabrowska –  Kiczora – Turbacz – Sralówki /20 km/.

Z Wachowej polany patrole schodzą za znakami "partyzanckiej" ścieżki edukacyjnej  do Gajówki Mikołaja w dolinie potoku Łopuszna /zwiedzanie ekspozycji przyr.-histor. GPN/. Podejście ścieżką na Pol. Świnie Czoło i  Świderową a dalej trasa będzie prowadzić na szczyt  Turbacza /1310 m npm – Krzyż na pamiątkę 1945 r. b. żołnierza mjr. "Ognia" – Józefa Sulki "Zająca"/  z  Turbacza /w schronisku prelekcja pracownika IPN/ i Hali Długiej /Krzyż na miejscu śmierci Albinki Białoń/ uczestnicy udają się  przez Gabrowską Polanę na Kiczorę /1282 m npm – miejsce stacjonowania sztabu  i grupy ochrony sztabu Zgrupowania "Błyskawica"/.  Trasa powrotna przez Turbacz na mp. rajdu. Wieczornica przy watrze /z gawędą organizatorów oraz zaproszonych historyków/ dla uczestników rajdu i mieszkańców bacówek oraz gości. Prezentacja piosenek partyzanckich i zadań przedrajdowych przez patrole. Nocne obrady jury turnieju rajdowego – podsumowanie punktacji.

Dzień  3 , niedziela 26 września:

 • Bukowina Waksmundzka –  Czoło Turbacza – Obidowiec – Stare Wierchy – Obidowa /12 km/.

Z Bukowiny Waksmundzkiej patrole idą przez  Długie Młaki na Mszę polową /godz. 11.00/ przy Kaplicy Papieskiej na Polanie Rusnakowej – dzieło Czesława Pajerskiego i  b. żołnierzy mjr. "Ognia" /obok Kaplicy Papieskiej – Krzyż Katyński/.  Trawers kopuły szczytowej Turbacza i przejście  głównym szlakiem beskidzkim /znaki czerwone/ przez Obidowiec do  "schroniska partyzanckiego" Konfederatów Tatrzańskich ZWZ-AK – Zgr. "Błyskawica" – OP Wiarusy  na Starych Wierchach gdzie nastąpi podsumowanie i zakończenie rajdu. Zejście spod schroniska do wsi Obidowa /20 min./ – odjazd uczestników  transportem kołowym do Nowego Targu.

Zakładane rezultaty:

 • Efektem rajdu będzie wyłonienie w wyniku klasyfikacji turniejowej zwycięskich patroli, które wykażą się najlepszą wiedzą historyczną i umiejętnościami;
 • Dostarczenie młodym uczestnikom nieznanej i nieobecnej w podręcznikach wiedzy o dziejach antyhitlerowskiej i  antykomunistycznej partyzantki na terenie Podhala i Małopolski;
 • Przekazanie nauczycielom – opiekunom materiałów historycznych dot. tematyki rajdu do ew. wykorzystania na lekcjach historii i edukacji regionalnej;
 • Wzbogacenie społecznej pamięci lokalnych środowisk o ludziach i miejscach zapomnianych w okresie PRL a zasłużonych dla sprawy Polskiego Państwa Podziemnego 1939-45 oraz  II Konspiracji /1944/45-1955/.

Zespół organizacyjny rajdu tworzą:

 • Adam Błaszczyk – nauczyciel historii gimnazjum w Ludźmierzu, przewodnik górski tatrzański i beskidzki,  kontakt: 664942004, ar.blaszczyk@gmail.com, 34-471 Ludźmierz, ul. Orkana 8;
 • Bartłomiej Kuraś – d-ca GRH "Błyskawica", 796610947;
 • Jerzy Nieckarz – Społeczny Komitet Pamięci Konfederacji  Tatrzańskiej, Rocha i Zgr. "Błyskawica", 601454752.

Uwagi organizacyjne:

 • Zgłoszenia:

Na adres organizatora /Adam Błaszczyk/: Zbiorowe grup młodzieży przez nauczyciela/opiekuna /nazwa szkoły – liczba uczestników – nazwisko opiekuna/  do dn. 19 września br., indywidualne do dn. 23 września 2010 r.
Pobierz kartę zgłoszeniową: KARTA ZGŁOSZENIOWA>

 • Ubezpieczenie:

Organizatorzy nie przewidują dodatkowego ubezpieczenia. Opiekunowie młodzieży szkolnej winni posiadać nr aktualnej polisy ubezpieczeniowej szkoły /podać przy zgłoszeniu w biurze rajdu/.

 • Koszty:

Uczestnik dokonuje na starcie wpłaty wpisowego w wysokości 40,00 zł od osoby co zapewnia: transport w czasie rajdu, dowóz bagażu z N. Targu na trasę rajdu, dojazd z Nowego Targu na trasę rajdu i powrót do Nowego Targu po zakończeniu imprezy, 1 gorący posiłek na koniec dnia, noclegi w bacówkach prywatnych na polanach gorczańskich, poczęstunek przy ognisku/grillu, pamiątki rajdowe /znaczek, koszulka/. Zwolnieni z wpłaty wpisowego są opiekunowie grup młodzieży szkolnej.

 • Wyposażenie:

Na trasie rajdu niezbędne jest: obuwie górskie typu trapery z mocną podeszwą, kurtka przeciwdeszczowa, podręczny plecaczek z jedzeniem i piciem. Na noclegi w bacówkach konieczny własny śpiwór, karimata,  suche i ciepłe ubranie do przebrania, kubek/menażka + łyżka, latarka. Zapas suchego pr
owiantu do śniadania we własnym zakresie.

Zapraszamy serdecznie na trasę rajdu, na której…

…Zawsze pamiętaj o poległych żołnierzach…
Zawsze pamiętaj o zapomnianych w historii…