II Rajd Śladami Żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady AK

II Rajd Śladami Żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej

W dniach od 26 do 28 sierpnia 2010 r. odbędzie się II Rajd Śladami Żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej na terenie Puszczy Białowieskiej. Regionalny Komitet Obrony Pamięci Narodowej w Bielsku Podlaskim Placówka w Hajnówce, jako główny organizator Rajdu zaprasza do udziału w tym przedsięwzięciu.

Współorganizatorami Rajdu są Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku. Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Antoni Pacyfik Dydycz Ordynariusz drohiczyński objął Rajd patronatem honorowym. Druga edycja Rajdu skierowana jest głównie do środowiska skautowego oraz osób zainteresowanych historią Żołnierzy Wyklętych. Przewidywana ilość uczestników w tym roku to około 100 osób z obszaru całej Polski.

RAMOWY PROGRAM RAJDU 2010


26 sierpnia 2010

  • Godz. 8:00 – Msza św. w kościele p.w.Św.Jana Chrzciciela w Narewce w intencji żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady AK. Po zakończeniu Eucharystii złożenie kwiatów pod pomnikiem Danuty Siedzikówny "Inki".
  • Godz. 8:45 – wymarsz patroli do wykonania zadań terenowych związanych z historią Żołnierzy Wyklętych na terenie Puszczy Białowieskiej. W godzinach wieczornych koncentracja patroli we wsi Budy. Podsumowanie osiągniętych celów, spotkanie z kombatantami, pracownikami naukowymi IPN oraz Uniwersytetu Gdańskiego.

27 sierpnia 2010

  • Godz. 8:00 – wymarsz patroli do wykonania zadań terenowych. W godzinach wieczornych koncentracja patroli we wsi Topiło-Czternasty. Podsumowanie Rajdu, wyłonienie najlepszego patrolu, wyznaczenie zadań na dzień następny.

28 sierpnia 2010

  • Godz. 7:30 – przygotowanie do wymarszu w kierunku wsi Topiło.
  • Godz. 10:00 – załadunek na tabor kolejki wąskotorowej na trasie Topiło – Hajnówka. W czasie przejazdu Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznej przygotuje prezentację, która jest na razie okryta tajemnicą.
  • Godz. 12:00 – Msza św. w kościele św. Cyryla i Metodego w Hajnówce. Po zakończeniu Eucharystii Ksiądz Biskup Antoni Pacyfik Dydycz dokona poświęcenia tablicy memoratywnej upamiętniającej Żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady mjr. "Łupaszki", którą odsłonią żyjący jeszcze żołnierze tego oddziału.

Strona główna>