9 maja – to IM należą się dziś znicze…

9 maja 1945 – Pierwszy dzień zwycięstwa w Grajewie

W kontekście amoku "pojednania" jaki opętał w ostatnich tygodniach poputczików z "Wyborczej" i apelu grupy pożytecznych idiotów z "TPPR-bis" nawołujących do palenia zniczy na grobach sowieckich okupantów, polecam lekturę tekstu o ataku oddziałów Armii Krajowej na Grajewo... jeszcze mamy komu palić dzisiaj znicze !

9 maja 1945 r. był utrwalany przez komunistów w świadomości Polaków jako Dzień Zwycięstwa i zakończenia II wojny światowej. Paradoksalnie, dla partyzantów podziemia poakowskiego z okolic Grajewa i Łomży był dniem największego zwycięstwa nad powstającym tam kolaboranckim i zbrodniczym aparatem władzy komunistycznej.
Z 8 na 9 maja 1945 r. około 200-osobowe zgrupowanie mjr. Jana Tabortowskiego "Bruzdy" opanowało Grajewo…
czytaj dalej:

Strona główna>