TRZEBA PRZECZYTAĆ !!! (26)

Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski
"Łupaszka", "Młot", "Huzar".  Działalność 5 i 6 Brygady Wileńskiej AK (1944-1952)

Warszawa 2002, s. 1076 (w tym 120 s. zdjęć), miękka oprawa.

Z ogromną radością informuję, że właśnie pojawiła się ponownie w sprzedaży monumentalna, od wielu już lat niedostępna pozycja, istny "biały kruk" wśród książek o antykomunistycznym podziemiu, a jednocześnie najdoskonalsza monografia traktująca o tym temacie.

Na dzień dzisiejszy kilka egzemplarzy dostępne jest w serwisie allegro:
oraz w księgarni internetowej:

Autorzy w efekcie długotrwałych badań opracowali pierwszą bodaj, tak szczegółową i dokładną monografię jednego z najważniejszych zgrupowań polskiej antykomunistycznej partyzantki okresu lat powojennych. Ukazują ją jako bezpośrednie przedłużenie działalności niepodległościowej, podjętej jeszcze podczas okupacji niemieckiej, kontynuowanej później w warunkach faktycznej, nowej okupacji sowieckiej. O tym, jak zaciekła i niszcząca była walka prowadzona przeciw komunistycznemu zniewoleniu, świadczyć może fakt, iż spośród podległych "Łupaszce" i "Młotowi" dowódców pododdziałów, większość poległa w walce z bronią w ręku, lub została zamordowana na mocy wyroków sądów PRL.

Oddziały partyzanckie dowodzone przez mjr. Zygmunta Szendzielarza "Łupaszkę", a następnie por./kpt. Władysława Łukasiuka "Młota", wywodziły się z brygad wileńskich AK z okresu okupacji niemieckiej i do końca nawiązywały do ich tradycji, występując jako 5 i 6 Brygada Wileńska AK. Działały do 1948 roku włącznie, zaś ich pozostałości walczyły aż do 1952 roku. Choć ich dzieje były tematem niezwykłym i fascynującym, przez ponad pół wieku nikt nie podjął się opisania i przeanalizowania ich działalności w poważny sposób.

Na temat mjr. "Łupaszki" i jego żołnierzy czytaj więcej:

Strona główna>