Msze Św. za Żołnierzy Wyklętych

Dwie Msze Św. w intencji Żołnierzy Wyklętych w Olsztynie.

Dwie Msze Święte w intencji Żołnierzy Wyklętych zostaną odprawione w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie, ul. Mickiewicza 10.

  • 28 grudnia 2009 r. o godz. 7:30 – Msza Św. w intencji Żołnierzy Wyklętych.
  • 29 grudnia 2009 r. o godz. 8:00 – Msza Św. w intencji Zygmunta Olechnowicza ps. "Zygma", żołnierza Nowogródzkiego Okręgu Armii Krajowej, w oddziale partyzanckim pod dowództwem ppor. Czesława Zajączkowskiego ps. "Ragner", a po jego śmierci w walce z sowietami, adiutanta ppor. Anatola Radziwonika ps. "Olech" w Obwodzie nr 49/67 (Szczuczyn-Lida), przy boku którego walczył z sowiecka nawałą na Kresach do jego śmierci podczas próby przebicia się z okrążenia NKWD w dniu  12 maja 1949 r.
 
Zygmunt Olechnowicz "Zygma", "Grom", żołnierz IV batalionu 77 pp AK, adiutant ppor. Anatola Radziwonika „Olecha”, ciężko ranny i ujęty przez NKWD 12 maja 1949 r., skazany na 25 lat łagrów. Nigdy nie powrócił do Polski…

Więcej o żołnierzach i dowódcach kresowych oddziałów Antysowieckiego Powstania przeczytasz w kategorii:

Strona główna>