WARTO PRZECZYTAĆ… (16)

Dopalanie Kresów. Nowogródzki Okręg AK w dokumentach
Wybrał i opracował Kazimierz Krajewski
Oficyna Wydawnicza Rytm, 2009, ss. 592, oprawa twarda.

Książka "Nowogródzki Okręg AK w dokumentach" otwiera nowy cykl wydawniczy Warszawskiego Oddziału IPN zatytułowany "Dopalanie Kresów", poświęcony polskiej działalności niepodległościowej na północno-wschodnich terenach II Rzeczypospolitej. W dalszej kolejności przygotowywane są tomy poświęcone Ziemi Grodzieńskiej (powiaty Grodno i Wołkowysk) oraz województwu wileńskiemu. Szczególne znaczenie mają zamieszczone w niniejszym tomie dokumenty Komendy Okręgu AK Nowogródek, powstałe w latach 1943-1944. Wymieniają one nazwiska blisko dwóch tysięcy kresowych obrońców niepodległości Polski i całości jej granic, przy czym w wielu przypadkach jest to jedyna wzmianka na temat owych ludzi, często znanych tylko z pseudonimu i organizacyjnego przydziału, poległych w walce z okupantem niemieckim lub sowieckim. Dokumenty te są więc jedynym świadectwem istnienia i zarazem swego rodzaju pomnikiem żołnierzy Polski Podziemnej, poległych na "straconych posterunkach" – na Ziemiach Utraconych.

Książkę można zamówić bezpośrednio w O.W. Rytm, w cenie 53,55 zł. – ZAMÓW KSIĄŻKĘ>

Strona główna>