Plac Defilad w Warszawie placem rotmistrza Witolda Pileckiego


Wniosek o przemianowanie Placu Defilad w Warszawie na Plac Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Do:
Przewodniczący Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Pałac Kultury i Nauki
00-110 Warszawa
pl. Defilad 1

   

Środowisko osób związanych z Fundacją Żołnierzy Wyklętych oraz ze Stowarzyszeniem Dolnośląska Inicjatywa Historyczna zwraca się o poparcie wniosku o przemianowanie Placu Defilad w Warszawie na Plac Rotmistrza Witolda Pileckiego.

13 grudnia jest dniem triumfu kłamstwa i strachu, Tego dnia sztabowcy Wojciecha Jaruzelskiego po wielomiesięcznych przygotowaniach rzucili na kolana związek „Solidarność”.
Dziś po 27 latach chcemy aby ten dzień przestał być dniem zwycięstwa zła. Występujemy dziś z inicjatywą która może pokazać światu jakie wartości są dla Polaków najważniejsze. W środku Warszawy (więc blisko środka Europy) znajduje się do dnia dzisiejszego Plac, który upamiętnia defilady tych którzy zamordowali bohaterskiego rotmistrza.
Jesteśmy przekonani że wszyscy Radni Warszawy zjednoczą się aby poprzeć nasz projekt i z okazji 60 rocznicy śmierci Witolda Pileckiego, wskażą Europie jego postać, jako bohatera godnego naśladowania, nazywając największy plac Warszawy jego imieniem. Będzie to jednocześnie realizacja uchwały senatu Rzeczypospolitej z dnia 7 maja 2008 roku.

Uprzejmie prosimy o podpisanie petycji i przesłanie dalej tej informacji
http://www.petycje.pl/3673

Uchwala Senatu Rzeczypospolitej w sprawie uznania bohaterstwa rotmistrza Witolda Pileckiego i przywrócenia jego postaci pamięci zbiorowej Polaków.


„Senat Rzeczpospolitej Polskiej w 60 rocznicę śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego, pragnie go uhonorować, uznając za godny do naśladowania wzór Polaka, bez reszty oddanego sprawie Ojczyzny.
Jego heroiczny czyn, jakim było dobrowolne i celowe poddanie się uwięzieniu w
KL Auschwitz, a także powojenny, okupiony śmiercią powrót do Ojczyzny stawiają Witolda Pileckiego wśród najodważniejszych ludzi na świecie i powinny stać się dla Europy i świata wzorem bohaterstwa oraz symbolem oporu przeciw systemom totalitarnym.
Pilecki został bowiem, jak wielu Polaków, poddany straszliwej próbie niszczącej machiny systemu hitlerowskiego, a po wojnie stalinowskiego.
Z obydwu wyszedł zwycięzcą, choć za swoją postawę zapłacił życiem.
Niestety nieomal udało się zniszczyć pamięć o nim.
Mimo starań wielu ludzi, mimo odznaczenia go przez Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego Orderem Orla Białego, młode pokolenie nadal zbyt mało wie o Witoldzie Pileckim.
Urodził się 13 maja 1901 roku. Działał w niepodległościowym harcerstwie, a następnie uczestniczył w wojnie polsko – bolszewickiej. Ukończył Szkolę Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu. W II wojnie światowej podczas kampanii wrześniowej dowodził oddziałem kawalerii, a po jej zakończeniu współzałożycielem Tajnej Armii Polskiej. W 1940 stał się dobrowolnym więźniem KL Auschwitz, by zdobyć informacje i zorganizować w obozie ruch oporu. Dzięki niemu świat uzyskał wiadomości o tym co działo się w obozie. Po udanej ucieczce w 1943 awansuje do stopnia rotmistrza. W czasie Powstania Warszawskiego walczy w Zgrupowaniu „Chrobry II”. Dowodzona przez niego placówka broniła strategicznego dla działań powstańczych dla działań powstańczych odcinka Alei Jerozolimskich. Po kapitulacji zostaje jeńcem oflagu Murnau. Po wyzwoleniu wstąpił do 2 Korpusu Polskiego we Włoszech. Na rozkaz gen. Andersa pod koniec 1945 wrócił do kraju gdzie 5 maja 1947 został aresztowany pod zarzutem prowadzenia działalności wywiadowczej na rzecz II Korpusu. W 1948 rotmistrz Witold Pilecki został skazany na karę śmierci i stracony 25 maja 1948 roku.

Dobrowolne zejście do piekła Auschwitz, przetrwanie najgorszych upokorzeń i potworności obozu koncentracyjnego, zorganizowanie pomocy i samoobrony współwięźniów i wyjście z tego po dwu i pół roku w pełni sil moralnych, to wyczyn niezwykły.
Całe życie Pileckiego jest wzorem, jak żyć i jak – jeśli trzeba umierać za Ojczyznę.
Senat Rzeczypospolitej pragnie aby 60 rocznica śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego przywracała należne mu miejsce w pamięci zborowej.”

prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Tadeusz PawlickiFundacja Żołnierzy Wyklętych
dr Wojciech MyśleckiPrezes Dolnośląskiej Inicjatywy Historycznej
Bogusław HomickiStowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Ulicy im. "Dziadka" Lisieckiego
Joanna Jurandot   
   
Niżej podpisany/a:
Fundacja Żołnierzy Wyklętych
00-893 Warszawa
dih-wro@wp.pl

Aby  podpisy były prawidłowo zweryfikowane:

1. Klikamy "popieram petycję – jestem za"
2. Wypełniamy dane i klikamy "podpisz petycję"
3. Klikamy dalej "potwierdź swój podpis pod petycją"
4. Przychodzi link aktywacyjny na podany przez nas e-mail. Klikamy w link i wpisujemy cyfry z obrazka i już po raz ostatni klikamy – "potwierdź".

Strona główna>