TRZEBA PRZECZYTAĆ !!! (13)

Edmund Edward Taraszkiewicz „Żelazny”
TRZY PAMIĘTNIKI


Wstęp, redakcja naukowa i opracowanie dokumentów Andrzej T. Filipek, Bożenna Janocińska,
Warszawa–Lublin 2008, 291 s., cena 30,00 zł.
Seria „Relacje i wspomnienia”, t. 12


Edmund Edward Taraszkiewicz „Żelazny” (1921–1951) był ostatnim dowódcą oddziału partyzanckiego w Obwodzie WiN Włodawa i równocześnie jednym z najdłużej walczących żołnierzy podziemia antykomunistycznego w Polsce. Dowództwo przejął po śmierci swojego brata Leona – „Jastrzębia” (1925–1947), jednego z najwybitniejszych dowódców polowych antykomunistycznej partyzantki, wsławionego wieloma brawurowymi akcjami, m.in. rozbiciem PUBP we Włodawie i uwolnieniem ok. 100 więźniów, oraz uprowadzeniem rodziny Bolesława Bieruta.
"Żelazny" zginął w walce, otoczony przez kilkusetosobową grupę operacyjną UB i KBW w Zbereżu n/Bugiem, 6 października 1951 r. Pozostawił po sobie pamiętniki, zarekwirowane przez UB, w których opisał zbrojny opór antysowiecki od wiosny 1945 r. do października 1949 r. na terenie powiatu włodawskiego, chełmskiego i radzyńskiego. W żywy i ciekawy sposób zrelacjonował w nich udział żołnierzy podziemia niepodległościowego w walce z komunizmem i coraz bardziej postępującą sowietyzację Polski.
Obok pamiętników kpt. Zdzisława Brońskiego ps. "Uskok", ostatniego
dowódcy oddziałów partyzanckich WiN na Lubelszczyźnie i dziennika dowódcy 4. szwadronu 5. Brygady Wileńskiej AK ppor. Henryka Wieliczki ps. „Lufa”, są to jedyne dostępne wspomnienia, pozostawione przez dowódcę oddziału  partyzanckiego niepodległościowego podziemia, który do końca walczył z  bronią w ręku przeciwko komunistom.

KUP "TRZY PAMIĘTNIKI" W KSIĘGARNI POCZYTAJ.PL>

Więcej na temat działalności ppor. Edwarda Taraszkiewicza "Żelaznego" i jego brata por. Leona Taraszkiewicza "Jastrzębia" czytaj w kategorii:
"
JASTRZĄB" i "ŻELAZNY" – OBWÓD WiN WŁODAWA>
Pobierz książkę:
"JASTRZĄB" i "ŻELAZNY" – ostatni partyzanci Polesia Lubelskiego 1945 – 1951
.

Publikacje wydane przez Instytut Pamięci Narodowej (w tym "TRZY PAMIĘTNIKI") można kupić:
  • bezpośrednio w siedzibie Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej lubelskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, ul. Szewska 2, 20-086 Lublin, tel. (0-81) 536-34-67,  e-mail: jacek.woloszyn@ipn.gov.pl

  • w Centrali IPN

      ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa
      pon.–pt. 8.15–16.15

  • pisząc na adres:

      Gospodarstwo Pomocnicze IPN,
      ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa.
      tel. (0-22) 581-88-72
      fax: (0-22) 581-88-32
      e-mail: joanna.pamula@ipn.gov.pl
      e-mail: sekretariat.gpipn@ipn.gov.pl

  •  z zagranicy:

      Centrala Handlu Zagranicznego ARS POLONA S.A., ul. Obrońców 25,
      03-933 Warszawa
      Tel.: +48 22 509 86 00
      Fax: +48 22 509 86 40,
      e-mail: wala@arspolona.com.pl

Strona główna>