70. rocznica śmierci por. "Ciemnego"

70. rocznica śmierci por. Tadeusza Narkiewicza "Ciemnego"

W imieniu organizatorów zapraszam na uroczystości w 70. rocznicę śmierci por. Tadeusza Narkiewicza "Ciemnego", które rozpoczną się w Łapach, 3 IX 2017 r., o godz. 16.00.

Program uroczystości:


Tadeusz Narkiewicz "Ciemny", zdjęcie z 1945 r.

Żołnierze I Brygady Podlaskiej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.
Od lewej N.N. "Śmiały", por. Henryk Jastrzębski "Zbych", ppor. Tadeusz
Narkiewicz "Ciemny"
, sierż. Bolesław Olsiński "Pająk", "Szczerba" i
ppor. Jan Skowroński "Cygan" (w wyniku jego zdrady osaczono i zabito
por. T. Narkiewicza "Ciemnego").

Krzyż pamiątkowy na czochańskich łąkach w miejscu śmierci ppor. Tadeusza Narkiewicza "Ciemnego" 6 września 1947 roku.


Czochanie-Góra, 4 września 2016 roku. Miejsce śmierci por. Tadeusza Narkiewicza "Ciemnego" po uroczystościach w 69. rocznicę Jego śmierci.

Więcej o historii życia i walki por. "Ciemnego" czytaj:

Strona główna>
Prawa autorskie>