Festiwal Filmowy – PRZYWRACAMY PAMIĘĆ (Ciechanów, 6-8 XI 2008 r.)

Niepokorni Niezłomni Wyklęci 44-89

NNW czyli „Niepokorni Niezłomni Wyklęci” to projekt społeczno historyczny mający na celu przywracanie pamięci o faktach  polskiej historii od 1944 roku. Kluczem do opowiadania trudnych faktów są pokazy filmowe połączone z panelami dyskusyjnymi, wystawami, koncertami i spotkaniami ze świadkami historii. Rejestrujemy kamerą również świadectwa osób z konspiracji poakowskiej i ludzi szeroko rozumianej Solidarności.
Kulminacyjnym punktem projektu jest festiwal filmowy, który odbywać się będzie w listopadzie a swoim zasięgiem obejmie znaczną część Polski.
Pokazy konkursowe odbywać się będą w Ciechanowie  a retrospektywa festiwalu wraz z panelami dyskusyjnymi odbędzie się  m.in. w Warszawie, Płocku, Radomiu, Słupsku, Koszalinie, Bydgoszczy, Krakowie i wielu mniejszych miastach Polski.
W Polsce jest wiele festiwali filmowych ale tylko na naszym możecie obejrzeć unikatowe produkcje tak odważnie mówiące o trudnych latach 1944 – 89.