Konferencja naukowa – Ostrołęka, 23 października 2008 r.


W dniu 23 października 2008 r. w siedzibie Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce przy ul. Parkowej 6 odbędzie się konferencja naukowa „Powiat Ostrołęka w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych”.

Sesja jest efektem kolejnego etapu badań historii regionalnej Mazowsza i Podlasia, jakich podjęli się historycy Oddziału IPN w Warszawie we współpracy z lokalnymi badaczami, pasjonatami i świadkami wydarzeń. OBEP IPN w Warszawie pracuje nad opracowaniem losów wszystkich powiatów obszaru Mazowsza i Podlasia w pierwszym, tzw. stalinowskim okresie rządów PPR-PZPR. Badania zostaną zamknięte w serii tomów „Mazowsze i Podlasie w ogniu 1944–1956”.

Obecna konferencja naukowa została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Warszawie i Prezydenta Miasta Ostrołęki we współpracy ze Światowym Związkiem Żołnierzy AK i Zespołem Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce

PROGRAM KONFERENCJI
  • Prowadzenie całości dr Tomasz Łabuszewski,Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Warszawie

WYSTĄPIENIA

  • Janusz Kotowski, Prezydent Miasta Ostrołęki – godzina: 10.00–10.10
  • Prof. dr hab. Jerzy Eisler, Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie – godzina: 10.10–10.20

REFERATY

  • 10.25–10.45: Kazimierz Krajewski (IPN Warszawa) – Podziemie niepodległościowe w powiecie Ostrołęka w latach 1944–1956
  • 10.45–11.05: dr Tomasz Łabuszewski (IPN Warszawa) – Działania represyjne UB wobec podziemia i społeczeństwa na terenie powiatu Ostrołęka w latach 1944–1956
  • 11.05–11.25: Mariusz Bechta (IPN Warszawa) – Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego Ostrołęce w Pułtusku (struktura, ludzie)

PRZERWA 15 minut (11.25–11.40)

  • 11.40–12.00: dr Jan Mirończuk (Muzeum w Ostrołęce) – Działania władz komunistycznych wobec Kościoła katolickiego na terenie powiatu Ostrołęka w latach 1945-1956
  • 12.00–12.20: Waldemar Brenda (Muzeum w Piszu) – Polska Partia Robotnicza w powiecie Ostrołęka 1945–1956
  • 12.20–12.40: dr Krzysztof Kacprzak (Ciechanów) – Straty osobowe powiatu Ostrołęka w latach 1945–1956

DYSKUSJA

Źródło: Instytut Pamięci Narodowej

Strona główna>