FOTORELACJA Z ODSŁONIĘCIA POMNIKA W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM POR. "JASTRZĘBIA" i PPOR. "ŻELAZNEGO" – WŁODAWA 12 X 2008 r.

"Bo ten, co odszedł, jeśli czcimy jego pamięć, jest potężniejszy
i bardziej obecny od żywych".

Antoine de Saint-Exupéry, "Twierdza"

12 października 2008 r., we Włodawie, w samo południe rozpoczęły się uroczystości związane z odsłonięciem i poświęceniem pomnika w hołdzie poległym i pomordowanym żołnierzom oddziału partyzanckiego Obwodu WiN Włodawa, dowodzonego przez por. Leona Taraszkiewicza "Jastrzębia" i jego brata ppor. Edwarda Taraszkiewicza "Żelaznego", którzy złożyli swe życie w walce z okupacją komunistyczną w latach 1945-1955.

W uroczystości uczestniczyło kilkaset osób, w tym siostra dowódców – "Jastrzębia" i "Żelaznego" – Pani Rozalia Otta (z domu Taraszkiewicz), Waldemar Strzałkowski – przedstawiciel Marszałka Sejmu RP, Jerzy Chróścikowski – Senator RP, Elżbieta Kruk – Poseł na Sejm RP, Wojewoda Lubelski – Genowefa Tokarska, władze samorządowe (wojewódzkie, powiatowe i miejskie), środowiska patriotyczne, kombatanckie, mieszkańcy Włodawy i okolic oraz goście z całej Polski.
Hołd bohaterom oddała również rodzina majora Józefa Kurasia "Ognia" przybyła z Waksmundu, wraz z Grupą Rekonstrukcji Historycznej "Podhale w ogniu" z Nowego Targu. Przybyli również przedstawiciele GRH 15 pp "Wilków" z Puław i Bractwa Kurkowego z Łosic.
Szczególnie aktywni byli tego dnia ludzie z Forum Młodych PiS, na którego czele stał radny miejski Mariusz Zańko, którzy przygotowali specjalnie na tę okazję 200 czarnych koszulek ze zdjęciem patrolu "Żelaznego" i napisem „Żelazna" Zasada – Bóg, Honor, Ojczyzna, a także zorganizowali przyjazd ponad setki kombatantów i młodzieży z Lublina. Wśród uczestników uroczystości błyskawicznie rozeszło się 1000 egzemplarzy bezpłatnego okolicznościowego wydawnictwa (92 strony), pt. „Jastrząb" i Żelazny" – ostatni partyzanci Polesia Lubelskiego 1945 – 1951.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele p.w. Św. Ludwika we Włodawie (nieopodal pomnika, który znajduje się przy ul. 11 Listopada), podczas której piękne kazanie wygłosił, zaproszony specjalnie na tę okazję ks. Jarosław Hrynaszkiewicz, proboszcz parafii Brok w diecezji łomżyńskiej, mający za sobą również 10-letnią posługę na terenie Grodna na Białorusi, założyciel i wieloletni redaktor „Słowa życia” – pisma wydawanego w dwóch językach: polskim i białoruskim. Jest również kapelanem Oddziału Ziemi Łomżyńskiej Związku Sybiraków. Ks. Hrynaszkiewicz z Białorusi musiał wyjechać na skutek represji administracji prezydenta Łukaszenki.
Po mszy krótki rys historyczny przedstawił Kazimierz Krajewski, Kierownik Referatu Badań Naukowych i Zbiorów Bibliotecznych Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Następnie orszak prowadzony przez Orkiestrę Reprezentacyjną WP Garnizonu Lubelskiego i żołnierzy kompanii honorowej z Lublina przeszedł kilkaset metrów, gdzie nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie pomnika. Uroczystość prowadził Prezes Fundacji "Pamiętamy" – Grzegorz Wąsowski. Odczytano apel poległych, złożono wieńce i wiązanki kwiatów. Nie zabrakło również okolicznościowych przemówień.
O randze niedzielnego wydarzenia świadczy także fakt, że patronat medialny nad uroczystością objęła TVP Historia, która przygotowuje materiał historyczny połączony z reportażem z uroczystości. Zostanie on wyemitowany w cyklu "Cienie PRL-u". Swoją obecność zaznaczyły również TVP2, TVP3 Lublin oraz Radio Lublin.
Organizatorem wydarzenia był Burmistrz Włodawy, Rada Miejska we Włodawie oraz fundator pomnika, warszawska Fundacja „Pamiętamy".

Niebawem na łamach strony dostępne będzie [w formacie PDF] okolicznościowe wydawnictwo „Jastrząb" i Żelazny" – ostatni partyzanci Polesia Lubelskiego 1945 – 1951., a na razie zapraszam do obejrzenia fotorelacji z uroczystości…

Na uroczystość przybyło ponad 20 pocztów sztandarowych.


Ks. Jarosław Hrynaszkiewicz, proboszcz parafii Brok w diecezji łomżyńskiej, wygłosił piękne, patriotyczne kazanie.


Podczas komunii jeden z kombatantów AK-WiN zagrał (doskonale) na harmonijce ustnej… "Barkę", co w tym dniu było podwójnie wymowne.

Po mszy św. krótki rys historyczny poświęcony bohaterom uroczystości przedstawił Kazimierz Krajewski, Kierownik Referatu Badań Naukowych i Zbiorów Bibliotecznych OBEP IPN w Warszawie.Kompania honorowa WP z Lublina.Grupy Rekonstrukcji Historycznej z Nowego Targu i Puław.
Ulicami Włodawy przeszli również przedstawiciele Bractwa Kurkowego z Łosic.

Jak zawsze niezawodny i pełen energii mjr Romuald Bardzyński ps. "Pająk", żołnierz  nowogródzkiego Zgrupowania AK "Północ" pod dow. legendarnego por. Jana Borysewicza ps. „Krysia”, chorąży Proporca Bojowego Żołnierz
y Oddziałów Zgrupowania Północ Okręgu Wileńsko-Nowogródzkiego Armii Krajowej "Krysiacy".


Orkiestra Reprezentacyjna WP Garnizonu Lubelskiego.


Po 62 latach "chłopcy z lasu" znów pojawili się na ulicach Włodawy...Uroczystość prowadził Prezes Fundacji "Pamiętamy" – Grzegorz Wąsowski.
Odsłonięcia pomnika
dokonali: siostra "Jastrzębia" i "Żelaznego" – Rozalia Taraszkiewicz –
Otta, Stanisław Pakuła ps. "Krzewina", ostatni żyjący żołnierz
"Żelaznego" oraz Burmistrz Włodawy Jerzy Wrzesień.Ksiądz Jarosław Hrynaszkiewicz święci pomnik.

Przemówienie okolicznościowe wygłosiła Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska.

…oraz siostra poległych dowódców partyzanckich.


Apel poległych został odczytany przez przedstawiciela Fundacji „Pamiętamy” Rafała Werbanowskego… tak, że aż mroziło, a wielu ludzi miało łzy w oczach.
SALWA HONOROWA !!!

Wieniec składa Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska.

Poseł na Sejm RP – Elżbieta Kruk.

Przewodniczący Rady Miejskiej Włodawy Romuald Dydiuk i Burmistrz Włodawy Jerzy Wrzesień.

Starosta Włodawski Janusz Kloc i Wicestarosta Wiesław Holaczuk.


Hołd z Podhala.

Na pierwszym planie Adam Broński, syn ostatniego dowódcy oddziałów partyzanckich WiN na Lubelszczyźnie kpt. Zdzisława Brońskiego "Uskoka" († 21 V 1949 r.).Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej.

Jacek Welter, Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie i Sławomir Poleszak, kierownik Referatu Badań Naukowych i Zbiorów Bibliotecznych OBEP IPN w Lublinie.

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział we Włodawie.

Hołd "Krysiaków".


"[…] a Gniew twój bezsilny niech będzie jak morze ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych /  niech nie opuszcza cię twoja siostra Pogarda dla szpiclów katów tchórzy – oni wygrają / pójdą na twój pogrzeb i z ulgą rzucą grudę a kornik napisze twój uładzony życiorys / i nie przebaczaj  zaiste nie w twojej mocy przebaczać w imieniu tych których zdradzono o świcie […]".


Więcej zdjęć z uroczystości we Włodawie można obejrzeć w galerii na zaprzyjaźnionej stronie Ciechanowiec Online, której autorzy również byli tutaj obecni.