Mjr "Zapora" w TVP HISTORIA


KONFLIKTY, BITWY, WOJNY
"Żołnierze Wyklęci":
"Major Zapora"

W najbliższą środę 15 października 2008 r. w TVP HISTORIA, o godz. 20:00 zostanie wyemitowany kolejny odcinek programu z cyklu KONFLIKTY, BITWY, WOJNY – "Żołnierze Wyklęci", pt. "Major Zapora". Tym razem autorzy, m.in. Prezes Fundacji "Pamiętamy", Pan Grzegorz Wąsowski, przybliżą widzom postać mjr. Hieronima Dekutowskiego "Zapory" oraz historię walk  dowodzonych przez niego oddziałów konspiracji poakowskiej z terenu Lubelszczyzny.

Mjr cc Hieronim Dekutowski "Zapora"

"Zapora" jest świetnym przykładem dowódcy polowego, który łączy lojalność wobec przełożonych z troską o los podległych mu żołnierzy. W okresie opresji komunistycznej z drugiej połowy lat 40 – tych dwukrotnie stawał na czele konspiracji zbrojnej na terenie Lubelszczyzny, dwukrotnie też wykonał rozkaz przełożonych o zaprzestaniu walki zbrojnej. Podczas śledztwa i procesu zachował godną postawę. Znawcy tematu są zgodni co do tego, że "Zapora" był jednym z najwybitniejszych dowódców polowych partyzantki antykomunistycznej, a dowodzone przez niego oddziały należy zaliczyć do najlepszych, tak pod względem bitności jak i dyscypliny wojskowej.

Więcej na temat mjr. "Zapory" czytaj:
Mjr Hieronim Dekutowski "Zapora" (1918 – 1949)>
Hieronim Dekutowski>
Galeria zdjęć mjr. "Zapory">

POWTÓRKI PROGRAMU:
Sobota, 18 października 2008 r., godz. 12:00
Wtorek, 21 października 2008 r., godz. 17:00

Strona główna>