Mjr "Łupaszka" w Panteonie Żołnierzy AK

Symboliczny pogrzeb majora "Łupaszki" – 30 czerwca 2008 r., godz. 13:00

Na wojskowych Powązkach w Warszawie, w Panteonie Żołnierzy Armii Krajowej, 30 czerwca, o godz. 13:00 odbędzie się symboliczny pogrzeb majora Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki", wybitnego dowódcy polowego wileńskiego okręgu AK, dowódcy 5. Wileńskiej Brygady AK, kawalera Virtuti Militari.

Major "Łupaszka" z córką Barbarą na Wileńszczyźnie, rok 1944.

Major Szendzielarz został aresztowany przez UB 60 lat temu, 30 czerwca 1948 r., podczas akcji X, zorganizowanej przez MBP przeciwko Polakom z Wileńszczyzny. Po licznych przesłuchaniach w więzieniu mokotowskim został skazany na 18-krotną karę śmierci. Proces "Łupaszki" i kilku innych wybitnych oficerów wileńskiej AK miał charakter pokazowy, transmitowany był przez radio. Major zachował się godnie w czasie śledztwa i procesu. Komunistyczny sąd skazał wszystkich "sądzonych" na śmierć. Miejsce pochówku pozostało do dziś nieznane. W okresie PRL "Łupaszko" stał się symbolem reprezentującym w świadomości Polaków wszystkich "żołnierzy wyklętych", walczących po wojnie przeciwko komunistom za "świętą sprawę" – niepodległy byt Polski.
Głównym organizatorem uroczystości jest Fundacja Żołnierzy Polski Walczącej. Zapraszamy wszystkich warszawiaków do oddania hołdu legendzie partyzantki antykomunistycznej. Poniedziałek, 30 czerwca, wejście bramą od ulicy Powązkowskiej 43-45, główną aleją do kwatery D18 (pod murem). Początek uroczystości o godzinie 13.00.

Piotr Szubarczyk
Źródło: Nasz Dziennik, 28-29 czerwca 2008, Nr 150 (3167)

O uroczystości czytaj więcej w: "Rzeczpospolita">

Strona główna>