Wystawa online: „…o Orła w koronie".

„…o Orła w koronie. Zgrupowanie partyzanckie »Błyskawica«”
Wystawa Online !!!

Zapraszam do obejrzenia online wystawy „…o Orła w koronie. Zgrupowanie partyzanckie »Błyskawica«”, przygotowaną przez IPN Oddział w Krakowie i PTH Oddział w Nowym Targu, a prezentującą – w 21 rozdziałach – archiwalne zdjęcia i dokumenty dotyczące zgrupowania mjr. Józefa Kurasia „Ognia”, w tym wiele nigdy wcześniej nie publikowanych.

KLIKNIJ W PLAKAT WYSTAWY

21 lutego 1947 roku we wsi Ostrowsko koło Nowego Targu wraz z nieliczną grupą podkomendnych został otoczony przez oddziały KBW, UB i MO mjr Józef Kuraś ps. „Ogień”, dowódca największego zgrupowania partyzanckiego w Krakowskiem. Nie mając możliwości odwrotu popełnił samobójstwo na strychu jednej z wiejskich chałup. Zmarł w nowotarskim szpitalu tuż po północy 22 lutego 1947 roku.
W drugiej połowie lat czterdziestych oficjalna propaganda przedstawiała go jako „psychopatę”, „znanego już przed wojną koniokrada”, bandytę „odznaczającego się szczególnym sadyzmem wobec eksploatowanej ludności góralskiej”, którego „najgorliwszymi współpracownikami”„członkowie SS i gestapo”, pomocnika „wilkołaków i pokrewnych ruchów faszystowskich”, chcącego zamienić Podhale w krainę obłędnych «ogników» niosących pożogę i mord”. Stefan Korboński, pełniący w 1945 roku obowiązki Delegata Rządu RP na Kraj nazwał go „Królem Podhala” i „tatrzańskim Janosikiem dwudziestego wieku, którego sława na Podhalu żyć będzie przez wiele lat przekazywana z pokolenia na pokolenie”.
Dzisiaj jest przez niektórych uznawany – w znacznym stopniu dzięki wieloletniej propagandzie komunistów – za postać kontrowersyjną.
Wówczas, jak wynika z PPR-owskich dokumentów, największą bolączką „władzy ludowej” było jednoznaczne poparcie ludności Podhala dla jego oddziałów. […]

Ze wstępu do wystawy…
CZYTAJ WIĘCEJ>>>


Mjr Józef Kuraś „Ogień” i Zgrupowanie Partyzanckie „Błyskawica”>

Strona główna>