Spotkanie z autorem książki o kpt. "Bartku"

14 marca 2008 r., godz. 18:00, Zabrzeg
Spotkanie z Tomaszem Greniuchem, autorem książki o kpt. Henryku Flame ps. "Bartek".