WYSTAWA, PROMOCJA, UMOWA…

Włodawa, dnia 12 marca 2008 r.
Otwarcie wystawy „Zagłada polskich elit. Akcja AB – Katyń”,
Promocja „Atlasu polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956”,
Podpisanie umowy o współpracy między lubelskim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej a Urzędem Miejskim we Włodawie.

Włodawski Dom Kultury i Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział we Włodawie zapraszają na otwarcie wystawy „Zagłada polskich elit. Akcja AB – Katyń” przygotowaną przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej, która odbędzie się w dniu 12 marca 2008 r. w Kinie Włodawskiego Domu Kultury, o godz. 12:00.

Wraz z otwarciem wystawy odbędzie się również promocja "Atlasu polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956”, którą poprowadzą pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej, dr Sławomir Poleszak, kierownik Referatu Badań Naukowych Biura Edukacji Publicznej IPN Oddział w Lublinie i Agnieszka Jaczyńska, kierownik Referatu Wystaw, Wydawnictw i Edukacji Historycznej IPN Oddział w Lublinie. Przewidziany jest pokaz multimedialny prezentujący treści zawarte w wydawnictwie.

+

Podczas tego wydarzenia nastąpi uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Instytututem Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, reprezentowanym przez Jacka Weltera – Dyrektora IPN O/Lublin, działającego z upoważnienia Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej a Urzędem Miejskim we Włodawie, reprezentowanym przez Jerzego Września – Burmistrza Włodawy.

Działając w przekonaniu o wielkiej wadze świadomości historycznej społeczeństwa i jej fundamentalnym znaczeniu w kształtowaniu postaw obywatelskich oraz mając na uwadze realizację celów edukacyjnych, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie i Urząd Miejski we Włodawie deklarują wolę współpracy w dziele upowszechniania wiedzy o najnowszej historii Polski. Wyrażają gotowość współpracy w organizacji konferencji, seminariów, sesji, wystaw, różnych form doskonalenia nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego i wiedzy o kulturze w zakresie historii najnowszej, jak również współpracować będą przy realizacji konkursów historycznych dla młodzieży szkolnej.


Wystawa „Zagłada polskich elit. Akcja AB – Katyń”

Wystawa poświęcona jest jednemu z najtragiczniejszychmomentów w dziejach Polski. Przeprowadzony we wrześniu 1939 r. przez hitlerowską III Rzeszę i komunistyczny ZSRS, IV rozbiór Polski zapoczątkował bezwzględnerepresje wobec jej obywateli. W latach 1939–1941 dwaj ówcześni sojusznicydokonali planowych masowych mordów na wyselekcjonowanych grupach Polaków, uznanych przez nich za przywódczą warstwę narodu. Ze szczególną zajadłościąprześladowani byli przedstawiciele polskich elit: naukowcy, działacze politycznii gospodarczy, oficerowie, policjanci, lekarze, księża i nauczyciele. Naobszarze ZSRS była to Zbrodnia Katyńska oraz związane z nią prześladowania, naterenach okupowanych przez Niemcy akcja AB oraz inne o podobnym zbrodniczymcharakterze. Wystawa przywraca pamięć o ludobójstwie, jego ofiarach i sprawcach.

Fragmenty wystawy [kliknij na zdjęcie aby powiększyć]

Promocja „Atlasu polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956”


Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956,
red. Rafał Wnuk, Sławomir Poleszak, Agnieszka Jaczyńska, Magdalena Śladecka,
Warszawa–Lublin 2007, 574 s.


Atlas jest wydawnictwem prezentującym zasięg i struktury organizacji konspiracyjnych oraz zbrojną aktywność polskiej partyzantki powojennej. Praca jest unikalna ze względu na szczegółowość prezentowanych treści historycznych oraz bogactwo informacji z zakresu najnowszej historii Polski.

Atlas przedstawia zagadnienia do niedawna niemal nieobecne w świadomości historycznej Polaków. Były one celowo przemilczane, co wynikało z tezy, iż w 1944 roku zdecydowana większość Polaków poparła nową władzę. Tych, którzy przeciwstawiali się władzy komunistycznej, oficjalna propaganda nazywała „zdrajcami”, „faszystowskim, reakcyjnym podziemiem”, „zaplutymi karłami reakcji”.

Koncepcja atlasu powstała w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej IPN w Lublinie. Oprócz wizualizacji kartograficznej wydawnictwo zawiera część opisową oraz ikonograficzną. Ramy chronologiczne atlasu wyznaczają wydarzenia istotne dla genezy i działalności polskiego powojennego podziemia niepodległościowego. Za początkowy moment kształtowania się tej konspiracji uznano styczeń 1944 r. – początek ofensywy sowieckiej, której skutkiem było wkroczenie Armii Czerwonej na ziemie II RP. Data końcowa to grudzień 1956 r., symboliczny moment „wyjścia z lasu” – pod wpływem przemian październikowych – ukrywających się żołnierzy podziemia. Dla dopełnienia obrazu podziemia przypomniano również sylwetki tych, którzy z takiej możliwości nie skorzystali i trwali w ukryciu jeszcze w latach sześćdziesiątych, ścigani przez organa bezpieczeństwa.

„Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956” jest skierowany do wszystkich zainteresowanych powojenną historią Polski. Autorzy starali się zastosować proste i sugestywne metody prezentacji kartograficznej, przemawiające do wyobraźni czytelnika, dlatego wydawnictwo będzie doskonałą pomocą edukacyjną dla uczniów.

Strona główna>