POWSTAŃCY 1944-1956

POWSTAŃCY 1944-1956
Dodatek specjalny IPN
w Niezależnej Gazecie Polskiej

W najnowszym numerze [Nr 2 (24)/2008 – 1 luty 2008 r.] miesięcznika Niezależna Gazeta Polska ukazał się Dodatek Specjalny IPN pt. „POWSTAŃCY 1944-1956”.

W numerze można przeczytać:

– Wojciech J. Muszyński – „Komendant „Rój”, co komunie się nie kłaniał” (sierż. Mieczysław Dziemieszkiewicz ps. „Rój”),
– Rafał Sierchuła – „Wielkopolski „Ogień” (Gabriel Fejcho ps. „Bury”, „Ogień”, d-ca oddziału specjalnego KWP),
– Andrzej Romaniuk – „Oddział partyzancki NSZ Antoniego Żubryda,
– Dariusz Węgrzyn – „Zgrupowanie Henryka Flamego „Bartka” (1945-1947)”.

„Ubowcy głosili, że to bandyci, a komunistyczna propaganda oskarżała ich o bratobójcze zbrodnie. Po 1989 r. pisano o nich niechętnie, a obecnie pseudonaukowi rewizjoniści historii nazywają ich antysemitami. Ich winą było tylko to, że nie chcieli żyć w kłamstwie, nosić czerwonych krawatów ani pisać poematów na cześć Stalina. Mieli za to ryngrafy z Matką Boską na piersiach i orły w koronie na czapkach – byli Prawdziwymi Polakami. Bardzo trudno dziś bohaterom ostatniego zbrojnego zrywu niepodległościowego doczekać się prawdy i sprawiedliwej oceny tego, czego dokonali. Tę zmowę postanowił przerwać Instytut Pamięci Narodowej, którego nakładem został ostatnio opublikowany „Atlas Polskiego Podziemia Niepodległościowego 1944-1956”.
Monumentalne wydawnictwo liczące ponad 500 stron zawiera dziesiątki map, setki zdjęć i obfite kalendarium wydarzeń. Wypełnia ono bolesną wyrwę w naszej najnowszej historii i stanowi hołd dla ostatnich żołnierzy wolnej Polski. Przedstawiamy dziś historie kilku bohaterów tego albumu.”

[ze wstępu]

Strona główna>