61 rocznica śmierci kpt. "Wołyniaka"

61 rocznica śmierci kapitana Józefa Zadzierskiego ps. "Wołyniak"


Kpt. Józef Zadzierski ps. "Wołyniak", "Zawisza"

61 lat temu, w nocy 28 grudnia 1946 r. w miejscowości Szegdy, zginał śmiercią samobójczą kpt. Józef Zadzierski ps. „Wołyniak”, "Zawisza". Urodził się we wrześniu 1923 r. w Kostopolu, żołnierz Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Polesie", członek NOW, żołnierz oddziału Jana Kamera "Bolesława" oraz oddziału NOW-AK por. Franciszka Przysiężniaka "Ojca Jana", dowódca oddziału partyzanckiego NOW. Był jednym z najodważniejszych żołnierzy niepodległościowego podziemia.

M.in. dzięki jego dowództwu oddziały NOW 19 III 1945 r. rozgromiły ukraińsko-sowiecki atak na Kuryłówkę, a 7 maja tr. pokonały pod Kuryłówką ekspedycję NKWD, zabijając, według różnych źródeł, od 57 do 70 enkawudzistów. Przeprowadzał odwetowe akcje pacyfikacyjne i zaopatrzeniowe na wsie ukraińskie, m.in. Dobrą, Wołczaste, Rudkę, podczas których likwidował osoby związane z UPA, byłych policjantów ukraińskich oraz osoby podejrzane o współpracę z Niemcami podczas wojny. W latach 1945-1946 partyzanci z jego oddziału rozbili i rozbroili szereg posterunków milicji, m.in. w Leżajsku, Polichnie, Potoku Górnym, Tarnogrodzie. Potykał się także z grupami operacyjnymi UB, KBW i WP. 18 kwietnia 1945 r., wykonując rozkaz władz okręgowych NOW, dokonał, wraz z innymi oddziałami partyzanckimi NOW, pacyfikacji ukraińskiej wsi Piskorowice, będącej odwetem za atak oddziałów UPA i SKW dowodzonych przez Iwana Szpontaka "Zalizniaka" na polską wieś Wiązownica.

W nocy z 11 na 12 listopada 1946 r. w rejonie Tarnawca, podczas pacyfikacji Zasania przez oddziały KBW i wojska, został ranny w rękę, w którą wdała się gangrena. Nie widząc wyjścia z sytuacji w nocy 28 grudnia 1946 r. w Szegdach popełnił samobójstwo strzelając sobie lewą ręką w usta. Pochowany został konspiracyjnie na cmentarzu w Tarnawcu, gdzie 24 VI 1997 r. odsłonięto, podczas uroczystości z udziałem jego siostry, Aliny Zadzierskiej-Glińskiej, oraz byłych podkomendnych i towarzyszy broni, pomnik nagrobkowy stanowiący dar amerykańskiego rzeźbiarza polskiego pochodzenia, Andrzeja Pityńskiego, syna żołnierza i sanitariuszki z oddziału "Wołyniaka".
GLORIA VICTIS !!!

Więcej na temat kpt. Józefa Zadzierskiego "Wołyniaka" czytaj:

1. Kpt. Józef Zadzierski "Wołyniak" (1923-1946) – część 1>
2. Kpt. Józef Zadzierski "Wołyniak" (1923-1946) – część 2>
3. Józef Zadzierski>

Strona główna>