WARTO PRZECZYTAĆ… (1)


Stanisław Świercz
Ostatnim partyzantom Ziemi Mławskiej.

Mława 2006
s. 188

Jest to interesujący zbiór dokumentów, jak również teksty opublikowane na łamach „Tygodnika Ciechanowskiego”. Tom stanowi poniekąd uwieńczenie wieloletnich, żmudnych poszukiwań autora.
Książka opowiada o liczącej zaledwie ośmiu żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego grupie Wacława Grabowskiego, legendarnego „Puszczyka”, rozbitej przez Urząd Bezpieczeństwa 5 lipca 1953 roku pod Niedziałkami (obecnie gmina Lipowiec Kościelny).
Stanisław Świercz niezmordowanie zabiegał o uczczenie pamięci o „Puszczyku” i jego podkomendnych W końcu dopiął swego: 8 września 2001 roku pod Niedziałkami stanął poświęcony im obelisk. Na kamieniu nie zapomniano wyryć imienia i nazwiska Marianny Jeziorskiej, która udzielała schronienia oddziałowi „Puszczyka”, za co została aresztowana i skazana, zmarła w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie. Dokumentacja budowy, odsłonięcia i poświęcenia pomnika wypełnia pierwszy rozdział książki.

Są w niej również relacje świadków, w tym Jana Grabowskiego, młodszego brata Wacława, oraz wygrzebane w archiwach teksty proweniencji UB-owskiej i prokuratorskiej, obrazujące epilog ostatnich partyzantów Ziemi Mławskiej.
Sporo miejsca zajmują materiały z sympozjum „O co walczyło Polskie Państwo Podziemne” – z „Puszczykiem” w tle. Tu na szczególną uwagę zasługuje referat Leszka Żebrowskiego przedstawiający w przystępny sposób istotę Polskiego Państwa Podziemnego (dla młodych pokoleń niejednokrotnie jest to rzecz zupełnie niezrozumiała), budowanego już we wrześniu 1939 roku, a następnie rozwijanego. […] Stanisław Świercz nie zapomniał pomieścić w swej książce relacji mediów na temat walk oddziału „Puszczyka” oraz problemów związanych z budową mu pomnika. Wśród nich są dwa artykuły opublikowane na łamach „Tygodnika Ciechanowskiego”. Zapewne teksty prasowe mają zróżnicowaną wartość, niemniej pozwalają uchwycić „klimat” wokół sprawy.
Tom uzupełnia obfita dokumentacja fotograficzna. Składają się na nią zarówno zdjęcia wyciągnięte z archiwów (np. ciał „Puszczyka” i jego towarzyszy), jak uroczystości upamiętniających partyzantów.[…]
Praca „Ostatnim partyzantom Ziemi Mławskiej” jest kolejną książką S. Świercza. Nie pisze monografii naukowych, nie uważa się za historyka. Swoje zadanie widzi w dokumentowaniu najnowszej historii. Jak przystało na badacza przeszłości, jest krytyczny i nieufny wobec źródeł, zwłaszcza wspomnień i pamiętników. Bywa, że miesiącami pracuje nad rozszyfrowaniem jakiegoś szczegółu. Słowem, dostarcza materiałów zawodowym historykom, którzy zresztą korzystają z jego dorobku.

Źródło: Tygodnik Ciechanowski Online

Książkę można nabyć w księgarni Niezależnej Gazety Polskiej>Apolonia Ptak
Prawem wilka.
Księgarnia Akademicka 1995
s. 88


Dla wielu wojna nie skończyła się w 1945 roku. Do nich należeli: Józef Mika – "Leszek" i Franciszek Mróz – "Bóbr" (zwany często "Hubalem ziemi krakowskiej"), którzy walcząc o wolną i suwerenną Polskę zapłacili za to własnym życiem. Autorka pisząc historię ich losów posłużyła się niekonwencjonalną metodą – wywiadem, próbując w śladach ludzkiej pamięci szukać prawdy o tamtych latach. Powstał reportaż historyczny o ludziach, którzy żyjąc prawem wilka, próbowali ocalić to, co najważniejsze – wolność i suwerenność narodu.

Ta niewielka, bo 88 stronnicowa książka, napisana została w oparciu o relacje świadków i uczestników wydarzeń, a opowiada o losach grupy Józefa Miki ps. "Leszek", który wywodził się z oddziału partyzanckiego "Żandarmeria", kpt. Jana Dubaniowskiego ps. "Salwa", jednego z najbardziej aktywnych oddziałów w woj. krakowskim, który faktycznie będąc oddziałem poakowskim, od 1945 r. konsekwentnie uznawał swą przynależność do Narodowych Sił Zbrojnych.

Książkę można jeszcze kupić [za 1,00 zł. !!!] w Księgarni Akademickiej>Ryszard Terlecki
Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa 1944 -1990.
Wydawnictwo Literackie 2007
s. 370

Pierwsza popularna książka o służbach specjalnych PRL. Efekt siedmioletniej pracy naukowej jednego z pierwszych pracowników IPN-u. Pełna wstrząsających faktów, przystępnie napisana, historia służb specjalnych w Polsce od końca II wojny światowej do roku 1990. Rzetelność, aktualność tematu oraz osoba autora (profesor historii, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie) sprawia, że mamy do czynienia z interesującą propozycją popularnonaukową. Książka ilustrowana zdjęciami, zawiera bogaty indeks nazwisk. Doskonała pomoc naukowa, a także pasjonująca lektura dla wszystkich zainteresowany historią Polski.

Ryszard Terlecki urodzony w 1949 roku. Profesor w Instytucie Historii PAN. Prorektor Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum. Publicysta, redaktor i współpracownik wielu czasopism. Od 2000 r. naczelnik Biura Edukacji Publicznej w krakowskim Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej, od 2006 roku Dyrektor tego Oddziału. Autor wielu książek, m.in.: Dyktatura zdrady. Polska w 1947 roku, Profesorowie UJ w aktach UB i SB.

Książka do nabycia m.in. w księgarni Merlin.pl>Rafał Wnuk
„Za pierwszego Sowieta”.
Polska konspiracja na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej (wrzesień 1939 – czerwiec 1941).

Warszawa 2007
s. 463

Mieszkańcy
ziem wschodnich II RP jako pierwsi doświadczyli, czym jest komunistyczne państwo. Wielu z nich nie pogodziło się z utratą suwerenności Polski i życiem w ramach wyznaczanych przez sowiecki system. Książka opisuje burzliwe i tragiczne dzieje polskich organizacji niepodległościowych od września 1939 r. do inwazji niemieckiej na Związek Sowiecki w czerwcu 1941 r. Pokazuje różnorodność inicjatyw konspiracyjnych, sposób ich funkcjonowania oraz metody zwalczania stosowane przez NWKD. Autor, korzystając z bogatej bazy źródłowej, jako pierwszy podjął próbę ukazania zjawiska zorganizowanego polskiego oporu na całym obszarze okupacji sowieckiej.

Książka do nabycia m.in. w księgarni Poczytaj.pl>POWIAT SANOCKI w latach 1944 – 1956

"POWIAT SANOCKI w LATACH 1944-1956", pod redakcją: Krzysztofa Kaczmarskiego i Andrzeja Romaniaka, Rzeszów – Sanok 2007 r.
Książka wydana wspólnie przez Instytut Pamięci Narodowej Komisję Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Rzeszowie oraz Muzeum Historyczne w Sanoku.

Szczególną uwagę chciałbym zwrócić na prawie 100 stronnicowy rozdział autorstwa Andrzeja Romaniuka pt. "Powstanie, działalność i likwidacja antykomunistycznego oddziału partyzanckiego NSZ pod dowództwem Antoniego Żubryda".

Książkę można nabyć w sekretariacie Muzeum Historycznego w Sanoku.
Zamówienia pod numerem telefonu: (013) 46 306 09


Strona główna>