Rajd szlakami mjr. "Ognia"


II Rajd Szlakami „Żołnierzy Wyklętych” majora Józefa Kurasia „Orła – Ognia” /1915-1947/


26-28 października 2007 r.

Na przełomie 2006 i 2007 roku minęło 60 lat od wydarzeń związanych z walką żołnierzy II konspiracji na Podhalu. Dowodził nimi legendarny „Ogień” – mjr Józef Kuraś z Waksmundu, którego bój o wolną Polskę dobiegł końca 22 lutego 1947 r., kiedy to umarł w nowotarskim szpitalu, wskutek ran odniesionych podczas ostatniej walki z UB w Ostrowsku.
Rocznicę tą obchodziliśmy uczestnicząc w waksmundzkim spotkaniu kombatantów Zgrupowania „Błyskawica”, oddając cześć w ostatniej drodze na nowotarski cmentarz żonie mjr Kurasia – śp. ppor. Czesławie Bochyńskiej-Kuraś oraz organizując, wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej, Ogólnopolską Konferencję Historyczną „Wokół legendy Ognia”, której towarzyszyła rekonstrukcja historyczna rozbicia Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Nowym Targu.

Nowotarski oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego wraz z Grupą Rekonstrukcji Historycznej „Podhale w ogniu” oraz Szczep Wędrowniczy „Salamandra” ZHP w Nowym Targu

zapraszają

wszystkich miłośników historii oraz koneserów jesiennych, górskich wędrówek na rajd partyzanckimi szlakami. Chcemy, by trud przedeptanych kilometrów oraz chwile zadumy nad mogiłami naszych bohaterskich przodków stały się żywym pomnikiem naszej pamięci o Nich i o ich walce.

Dzień 1, piątek 26 X 2007 r., godz. 10:00

Start: Nowy Targ, Kowaniec – Długa Polana k/ stacji GOPR (dojazd z centrum miasta autobusami linii 2, 4 i 7); odprawa przewodników, podział uczestników na drużyny rajdowe, zapakowanie plecaków na podwody

Trasa: dolina potoku Kowaniec Mały (miejsce odprawy i ponownego „wyjścia do lasu” żołnierzy „Ognia” 13 IV 1945 r.) – polana Cyrwusówki-Sralówki (kryjówka partyzantów po rozbiciu obozu pod „Czerwonym Groniem” w grudniu1943 r.) – szlak zielony Bukowina Waksmundzka (1105 m) – Polana Rusnakowa – Kaplica Papieska – schronisko pod Turbaczem – szlak czerwony – Hala Długa (miejsce gdzie rodziła się Konfederacja Tatrzańska i zginęła Albina Białoń) – Polana Gabrowa – Kiczora (1282 m) – rejon obozów partyzanckich polskich i sowieckich – Zielenica (miejsce związana z obławą NKWD na „ogniowców” w kwietniu 1945 r.) – Polana Fiedorówka – dolina potoku Furcówka – zejście do przysiółka Stalmachy w Ochotnicy Górnej – dojazd busami do miejsca postoju Rajdu w Ochotnicy Górnej
Całkowita długość trasy – 16 km

Dzień 2, sobota 27 X 2007 r., godz. 10:00

Ochotnica Górna (Błaszczaki) – dolina potoku Forędówki – Kurnytowa Polana (jedna z najstarszych w Gorcach kolib pasterskich z 1839 r., w czasie wojny kwatera oddziału partyzanckiego kpt. „Lamparta”, w 1945 r. użytkowana przez „Ognia”) – Przełęcz Holina (miejsce egzekucji współpracowników „Ognia” przez KBW w październiku 1946 r.) – Magórki (obóz sztabu „Ognia” w jesieni 1946 r.) – ścieżka dydaktyczna GPN „Pańska Przechybka” – miejsce katastrofy samolotu B-24 Liberator „Kalifornia Rocket” w grudniu 1944 r. – dolina potoku Jaszcze (miejsce potyczki „ogniowców” z patrolem MO w styczniu 1947 r.) – Ochotnica Górna (Błaszczaki)
Po powrocie zwiedzanie wystawy w ośrodku kultury w Ochotnicy Górnej związanej z archeologią lotniczą w Gorcach.
Pętla trasy – 12 km.

Dzień 3, niedziela 28 X 2007 r., godz. 10:00

Ochotnica Górna (Błaszczaki) – Runek (1005 m) – szlak czerwony – Polana Kudów (obóz oddziału AK „Lamparta” i „Wiarusów”) – Lubań (1211 m) – ruiny schroniska spalonego przez Niemców we wrześniu 1944 r. – szlak niebieski na Przełęcz Snozka (653 m) – obelisk „utrwalaczy władzy ludowej” z 1966 r. tzw. „Organy Hasiora”
Długość trasy – 16 km.
Dojazd autobusem (20 km) na cmentarz w Waksmundzie, rodzinnej wsi Józefa Kurasia, z grobami jego bliskich, żołnierzy i współpracowników.

Zakończenie Rajdu (ok. godz. 16:00): podsumowanie, wyniki konkursu historycznego nt. partyzantki gorczańskiej, rozdanie nagród.

Trasa rajdu przebiega przez teren Gorców i Gorczańskiego Parku Narodowego, zaczyna się w rejonie Nowego Targu, u południowo-zachodnich podnóży Gorców, kończy na ich wschodnim paśmie – u podnóży Lubania.
Rajd ma charakter imprezy edukacyjnej na zasadzie non-profit, uczestnicy opłacają koszty noclegów w wysokości: młodzież szkolna – 40 zł., dorośli – 50 zł. Wpłata na starcie Rajdu – 26 października na Kowańcu. Dwa noclegi grupy rajdowej (26/27 i 27/28 października – piątek/sobota i sobota/niedziela) w kwaterach agroturystycznych w Ochotnicy Górnej (Maria Hryczyk, osiedle Błaszczaki118, Ochotnica Górna). Wieczorem 1 i 2 dnia Rajdu – obiadokolacja. Poza tym wyżywienie uczestników: śniadania i prowiant w trasę we własnym zakresie. W bazie Rajdu na terenie Ochotnicy przewidziane ognisko z kiełbaskami.

Rajd prowadzony przez przewodników górskich PTTK z KPB „Gorce” w Nowym Targu oraz historyków z PTH O/Nowy Targ. Opiekunowie grup proszeni są o dopilnowanie odpowiedniego wyekwipowania uczestników na wędrówkę po górskich szlakach (ubiór, obuwie). Rajd odbywa się bez względu na pogodę. W przypadku fatalnej aury trasy rajdu ulegną skróceniu do minimum. Opiekunowie grup szkolnych winni pamiętać o posiadaniu numeru polisy ubezpieczeniowej swojej szkoły. Organizatorzy nie przewidują dodatkowego ubezpieczenia.

Uczestnicy Rajdu otrzymają pamiątkowe gadżety (znaczki rajdowe i koszulki), a każdy z członków patrolu biorącego udział w okolicznościowym Turnieju Wiedzy Historycznej o Żołnierzach Wyklętych i Turnieju Sprawności Partyzanckiej (terenoznawstwo, samarytanka, gra azymutowa na orientację) pamiątkowe upominki i nagrody.

Pomoc w organizacji Rajdu zadeklarował Gorczański Park Narodowy oraz Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej. Swoim patronatem objął go również krakowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Zgłoszenia uczestników do dn. 20 październik 2007 r. przyjmuje:

Komandor Rajdu – phm Adam Błaszczyk, 28 Podhalańska DH „Zawisza” ZHP,
Gimnazjum nr 2 w Ludźmierzu,
ul. Jana Pawła II 116, 34-471 Ludźmierz
tel. 018/2655300,
tel. domowy 018/2655842, tel. Kom. 0517624928

Z-ca Komandora Rajdu – Michał Maciaszek (KHW PTH Nowy Targ)
Tel. 0512259601

lub prezes nowotarskiego PTH Robert Kowalski, pth.nt@poczta.fm