Pomnik Żołnierzy Wyklętych

Deklaracja budowy Pomnika Żołnierzy Wyklętych

Deklaracja powołująca Komitet Budowy Pomnika Żołnierzy Wyklętych została podpisana w środę podczas konferencji prasowej w Warszawie, w siedzibie Sejmu RP. Pomnik upamiętniający żołnierzy antykomunistycznego podziemia ma stanąć w Sopocie.

W skład Komitetu wchodzą prezes IPN, Janusz Kurtyka, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Czesław Cywiński, szef Urzędu ds. Kombatantów, Janusz Krupski, prezes Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Bogdan Szucki, prezydent Sopotu, Jacek Karnowski, historyk z IPN, Piotr Niwiński oraz posłowie PiS: Leszek Dobrzyński i Stanisław Pięta. – Żołnierze wyklęci byli przez lata wymazywani z kart historii przez reżim komunistyczny. Dopiero pod koniec lat 90. historycy zainteresowali się bliżej ich losami, przywracając ich społecznej pamięci. Na naszych oczach termin "wyklęci" staje się terminem pełnym gorzkiej dumy, synonimem ruchu oporu i walki do samego końca – powiedział prezes IPN, Janusz Kurtyka.

Pomnik Żołnierzy Wyklętych ma stanąć w Sopocie, ponieważ właśnie z tym miastem związali się po ewakuacji z Wileńszczyzny członkowie tamtejszego podziemia niepodległościowego. Najbardziej znanym z przywódców tego podziemia jest mjr Zygmunt Szendzielarz ps. Łupaszka. To właśnie on oraz czterech jego podkomendnych znaleźli się na wykonanym w 1945 roku zdjęciu, które ma stać się podstawą koncepcji plastycznej pomnika. Na rewersie obelisku zostaną umieszczone nazwiska pozostałych znanych historykom przywódców podziemia niepodległościowego.

Budowa pomnika sfinansowana zostanie głównie ze składek społecznych, ze zbiórki publicznej w szkołach, samorządach i organizacjach
patriotycznych. To pozwoli przy okazji upowszechnić ideę – tłumaczy
jeden z inicjatorów sopockiego pomnika, poseł PiS Stanisław Pięta. I
dodaje: – Nieważne, jak mocno część mediów będzie nas opluwać. Spłynie
to po nas jak po kaczkach. Jest w narodzie chęć i siła, by doprowadzić
do budowy tego pomnika.

Podpisaniu deklaracji powołującej Komitet Budowy Pomnika towarzyszyła prezentacja "Atlasu polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956". Wydawnictwo powstałe w IPN zawiera bogaty zestaw map, diagramów, zdjęć oraz artykułów przedstawiających historię walk organizacji niepodległościowych przeciwko komunistycznemu zniewoleniu w latach 1944-1956.

Poniżej pełny tekst deklaracji podpisanej w Sejmie 9 maja 2007 r.

Deklaracja budowy Pomnika Żołnierzy Wyklętych

Kapitulacja Niemiec w maju 1945 roku nie przyniosła Polsce ani wolności ani pokoju. Nasz kraj znalazł się pod sowiecką okupacją. Komunistyczny terror realizowany przez służby sowieckie oraz ich polskich kolaborantów zbierał krwawe żniwo. Tysiące Polaków wolnością i życiem płaciło za wierność Wolnej Polsce.
Przeciwko sowieckiej okupacji, przeciwko narzuconemu przemocą ustrojowi komunistycznemu wystąpili zbrojnie żołnierze polskiego podziemia niepodległościowego, którzy podjęli nierówną walkę w imię wolności i honoru.
Ich wysiłek i ofiara były przez lata szkalowane i skazane na zapomnienie.
Dziś podejmujemy inicjatywę budowy pomnika Żołnierzy Wyklętych, pragnąc wyrazić im swój szacunek i uznanie.
Niechaj Żołnierze Wyklęci będą wzorem patriotyzmu i poświęcenia dla następnych pokoleń Polaków.
Cześć Ich pamięci!

Podstawa koncepcji plastycznej pomnika „Żołnierzom Wyklętym” – zdjęcie wykonane na Białostocczyźnie w 1945 r. Kadra V Brygady Wileńskiej AK. Stoją od lewej: ppor.cz.w. Henryk Wieliczko "Lufa", por. Marian Pluciński "Mścisław", mjr Zygmunt Szendzielarz "Łupaszka", wachm. Jerzy Lejkowski "Szpagat", ppor. Zdzisław Badocha "Żelazny".

Strona główna>