Fotorelacja z Uroczystości w 55 rocznicę śmierci ppor. Edwarda Taraszkiewicza "Żelaznego" – część 1

"Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci".
Wisława Szymborska


Zbereże, 08.10.2006 r. – początek… spotkanie kilku pokoleń…

Zgromadzonych przywitano strofami Zbigniewa Herberta z "Przesłania Pana Cogito".


Pierwsze powitania…

Piękne i wymowne w treści słowa przekazał nam adiutant Komendanta "Żelaznego" Pan kpt. Stanisław Pakuła ps. "Krzewina"…

…oraz por. Zygmunt Pękała ps. "Śmiały", jeden z dwóch żołnierzy, którzy przebili się z obławy UB-KBW w Kolonii Sęków (pow. Włodawa) w dn. 30 lipca 1947 r., podczas której poległ ich dowódca śp. por. Józef Strug ps. "Ordon".

Piękne słowa przekazali nam również Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła we Włodawie Pan por. Edmund Brożek i stojący z lewej strony Prezes Zarządu Okręgu Wschodniego Zrzeszenia WiN Pan płk. Zbigniew Boczkowski

Żywa historia…

Wieniec dla dowódcy…

Fotorelacji część 2