Odsłonięcie pomnika Danuty Siedzikównej ps. "Inka"

27 sierpnia 2006 r. w Narewce, na Podlasiu, został osłonięty pomnik poświęcony Danucie Siedzikównej ps. "Inka", sanitariuszce 5 Brygady Wileńskiej AK, zamordowanej przez UB w gdańskim więzieniu przy ul. Kurkowej, 28.08. 1946 r.

Program uroczystości:

– 12.00 – Msza św.,
– prelekcja Kazimierza Krajewskiego na temat D. Siedzikównej "Inki",
– odsłonięcie pomnika i okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości,
– spotkanie i dyskusja uczestników uroczystosci w Puszczy Białowieskiej.


Danuta Siedzikówna "Inka"

Więcej na temat "Inki": Egzekucja "Inki" i "Zagończyka"