Informacja o prawach autorskich !

INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH

Zawartość niniejszej witryny jest wartością intelektualną, chronioną prawem autorskim.
W związku z coraz częstszym bezprawnym wykorzystywaniem w celach komercyjnych (zarobkowych) materiałów opublikowanych na stronie „Żołnierze Wyklęci – Zapomniani Bohaterowie” (http://www.podziemiezbrojne.pl) informuję, że zgodnie z przepisami ustawy  z dnia  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie (elektronicznie lub w inny sposób), a także powielanie, wykorzystywanie, dystrybucja i rozpowszechnianie zawartych na stronie http://www.podziemiezbrojne.pl materiałów, zarówno w całości jak i we fragmentach, wymaga pisemnej zgody autora lub autorów, za których zgodą materiały zostały tu zamieszczone.

Ponadto informuję, że wszystkie artykuły opublikowane na stronie http://www.podziemiezbrojne.pl  bez podania informacji o imieniu i nazwisku ich twórcy, a jedynie zawierające nick: GREGG71, są mojego, czyli twórcy strony http://www.podziemiezbrojne.pl, autorstwa, zaś pozostałe teksty opublikowano za zgodą ich autorów i każdorazowo podpisane są ich imieniem i nazwiskiem.

Warunkiem uzyskania zgody na wykorzystanie materiałów, do których prawa autorskie posiada twórca strony http://www.podziemiezbrojne.pl jest przytoczenie ich (w całości lub części) wraz z widocznym i wyraźnym oznaczeniem: „Źródło: www.podziemiezbrojne.pl” oraz podanie imienia i nazwiska autora, jeśli zaś publikacja ma ukazać się w Internecie – wraz z aktywnym linkiem do strony http://www.podziemiezbrojne.pl.

Wymaga to jednak każdorazowo pisemnej zgody twórcy strony http://www.podziemiezbrojne.pl  lub innego autora tekstu, który ma być wykorzystany.

Zwracam przy tym uwagę, że utrwalanie, zwielokrotnianie lub rozpowszechnianie bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom cudzego utworu (np. artykułu) w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania stanowią czyny przestępne zagrożone karami stosownie do przepisów ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przy czym każde z ww. działań jeżeli zostało podjęte w celu osiągnięcia korzyści majątkowej podlega surowszej sankcji. Przestępstwem jest również  rozpowszechnianie, bez podania nazwiska twórcy, cudzego utworu.

GRZEGORZ MAKUS
twórca strony
„Żołnierze Wyklęci – Zapomniani Bohaterowie”

(http://www.podziemiezbrojne.pl)
e-mail: allman(at)op.pl

Strona główna>