Ostatni leśni KWP "Murata" – część 3/3

Obok kpt. Jana Małolepszego ps. "Murat", na ławie oskarżonych zasiedli
księża: Stefan Faryś z parafii Rudlice, Wacław Ortotowski z parafii
Konopnica i Marian Łosoś z parafii Szynkielów. Rozprawie przewodniczył
ppłk Julian Polan – Haraschin
, a obok niego zasiedli mjr Mieczysław Widaj,
por. Stanisław Ludwiczak, protokolant kpt. Kazimierz Mochtak,
prokuratorzy wojskowi: mjr Henryk Ligięza i mjr Józef Sikorski oraz
obrońcy: Lucjan Ditrich-Miłobędzki – bronił "Murata", A. Gutowski –
bronił ks. Łososia, Z. Rusiecki – bronił ks. Ortotowskiego i T. Trzeciak
bronił – ks. Farysia.

4 marca 1949 r. zapadł wyrok. Na karę śmierci
skazani zostali: Jan Małolepszy ps. "Murat", księża: Ortotowski i Łosoś,
a ks. Faryś na 12 lat więzienia. 29 kwietnia 1949 r. Najwyższy Sąd
Wojskowy w Warszawie utrzymał wyrok w mocy. 13 maja 1949 r. prezydent
Bierut ułaskawił duchownych zamieniając karę śmierci na dożywocie.
Ostatecznie kary zasądzone wobec księży zostały później złagodzone. "Murata" odtransportowano do celi śmierci. 9 marca 1949 r. adwokat
złożył pospiesznie skargę rewizyjną skierowaną do NSW w Warszawie, ale
było już za późno. 10 marca bezpieka upomniała się o niego.
 
Przez 60
lat tuszowano przyczyny śmierci "Murata", mówiąc "iż zmarł śmiercią
naturalną". Dziś po odtajnieniu akt WUBP wynika niezbicie, że "Murata"
zakatowano podczas ostatniego "przesłuchania" w nocy z 10 na 11 III 1949
r. Sprawcami byli: zastępca naczelnika wydziału śledczego por. Tadeusz
Strąk oraz funkcjonariusze: Marian Stasiński, Jan Banalak, Jan Kokoszka,
Wacław Rzepkowski, Jan Trala i Leonard Zdziechowski.
W
odtajnionych aktach UB dotyczących śmierci "Murata" widnieje zapis:

Przeprowadzona sekcja zwłok "Murata" wykazała złamanie 4 żeber, krwawy
wypot w jamie opłucnej lewej oraz skurcz serca.

W wyniku tych obrażeń
zmarł 11 marca 1949 r. Oficjalna data zgonu podawana przez
komunistycznego prokuratora to "14 marca, zmarł –  na zawał serca".
Zwłoki "Murata" przewieziono potajemnie do gospodarstwa więziennego na
Stolu, gdzie według świadków, został skrycie pochowany. Mogiła pozostaje
nieznana. Jan Małolepszy "Murat" był ostatnim komendantem tzw.
powstania antykomunistycznego w województwie łódzkim. Był kontynuatorem
myśli niepodległościowej, kierując się w zsowietyzowanym kraju od 19 I
1945 r. ostatnim rozkazem gen. Leopolda Okulickiego "Niedźwiadka": każdy z
Was musi być dla siebie dowódcą.

29 marca 1993 r. Sąd
Wojewódzki IV Wydział Karny w Łodzi unieważnił wyrok Wojskowego Sądu
Rejonowego z 4 marca 1949 r., uznając działalność kpt. "Murata" a tym samym
III Komendę KWP "za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa
Polskiego".

Por. Ludwik Danielak
"Szatan", "Bojar"
, dowódca
jednego z najdłużej
walczących
oddziałów KWP – "Trybuna". Jego grupa zdołała przetrwać do 1952 r. Aresztowany
przez UB w 1954 r. Rok później został skazany na karę śmierci i
stracony.


Zdjęcie śledcze por. Ludwika Danielaka ps. "Szatan", "Bojar" wykonane w WUBP w Łodzi w 1954 r.

Lista (niepełna) żołnierzy KWP "Murata" skazanych na karę śmierci przez WSR w Łodzi oraz zabitych w akcji przez siły UB, KBW i MO:

1.Antczak Władysław ps. „Czesław”, st. strz. 22 I 1948 r.
2.Bartyzel Stefan ps. „Żbik„ kpr. 31 X 1948 r.
3.Chowański Antoni ps. „Kuba”, ppor. 15 III 1950 r.
4.Chowański Jan ps. „Tadek”, kpr. 19 V 1950 r.
5.Coliński Józef ps. „Zarycz„, kpr.  22 V 1950 r.
6.Czyżak Władysław, ps. „Czarny”, kpr. 16 III 1952 r.
7.Danielak Ludwik ps. „Bojar„, por. 5 VIII 1955 r.
8.Derlatka Marian ps. „Jastrząb”, „Maciek„, kpr. 19 VI 1949 r.
9.Dwornik Władysław ps. „Wyrwa”, „Synek„, sierż. 30 IX 1949 r.
10.Florczak Stanisław ps. „Rzeźnik” plut. 14 VIII 1948 r.
11.Foriasz Leon ps. „Longin„ st. strz. 30 X 1947 r.
12.Frąk Franciszek, ps. „Komar„, strz. 30 X 1948 r.
13.Górecki Czesław ps. „Rzędzian„,  kpr. 22 V 1950 r.
14.Grzegórski Zenon ps. „Wisła„,  sierż. 22 V 1950 r.
15.Gwiazda Stanisław ps. „Witek„, sierż. 19 X 1949 r.
16.Janik Stefan ps. „Warta„ st. strz. 28 VII 1948 r.
17.Jaworski Andrzej ps. „Marianek„, sierż.  8 VIII 1949 r.
18.Jażdżyk Kazimierz ps. „Śmiały„,  st. strz., 11 V 1948 r.
19.Karbowiak Franciszek ps. „Dąbek„,  strz. 30 IX 1949 r.
20.Kasprzyk Stanisław, ps. „Chadziaj”, kpr. 26 VI 1947  r.
21.Krzemianowski Stefan, st. strz. 13 III 1949 r.
22.Krzywański Jan ps. „Złotnik„,  sierż., 13 IX 1949 r.
23.Kubiak Bolesław, strz. 13 VI 1947 r.
24.Kulesza Bronisław ps. „Stasiek„ strz. 1949 r.
25.Kuzia Tadeusz ps. „Igła„ kpr. 8 VIII 1949 r.
26.Kwapisz Jan ps. „Lis-Kula”, por.  21 VII 1951 r.
27.Lang Ryszard ps. „Krawiec„, „Kudłaty„, st. strz. 31 X 1948 r.
28.Małolepszy Jan ps. „Murat„ kpt., 11 III 1949 r.
29.Małolepszy Józef ps. „Brzoza„ , kpr. 29 XI 1947 r.
30.Marczak Stanisław ps. „Tomek”, „Szlama„ , sierż., 22 V 1950 r.
31.Michalak Ignacy ps. „Lotnik„,  kpr. 1 IV 1950 r.
32.Ograbek Władysław ps. „Łokietek”, plut. X 1947 r.
33.Pająk Mirosław  ps. Ziuk, st. strz. 26 II 1948 r.
34.Patela Jan ps. „Kędzior„  st. strz. 6 I 1947 r.
35.Perka Tadeusz ps. „Błyskawica”, kpr. 21 VI 1951 r.
36.Poryzała Feliks ps. „Doktor”, st. strz. 31 X 1948 r.
37.Prajs Józef ps. „Przesmyk„,  kpr, 5 VIII 1948 r.
38.Pyrka Józef ps. „Lipa„, st. strz. 25 X 1948 r.
39.Raczak Stefan ps. „Wicek„, strz., 17 VII 1949 r.
40.Skalski Kazimierz ps. „Zapora” por., 22 I 1948 r.
41.Skoczylas Józef ps. „Brzoza„ , „Miś”, kpr. 29 XI 1947 r.
42.Szczepański Kazimierz ps. „Rydwan”, „Wicher„ ppor., 22 V 1950 r.
43.Szymański Tadeusz ps. „Manifest„, sierż., 13 IX 1949 r.
44.Ślęzak Józef ps. „Mucha„, sierż., 26 VIII 1955 r.
45.Stanioch Antoni ps. „Czarny”, st. strz. 22 I 1948 r.
46.Tomaszewski Jan ps. „Radek”, st. strz. 2 X 1949 r.
47.Uchroński Marian ps. „Orlik„,  st. strz. 14 VIII 1948 r.
48.Wojewódka Józef ps. „Orzechowski„, kpr. 14 VI 1946 r.
49.Wojtczak Michał ps. „Zbigniew„, kpr. 22 V 1950 r.
50.Woźniak Bronisław ps. „Zemsta„, kpr. 14 VIII 1948
51.Wydrzyński Stefan ps. „Zygmunt„, st. strz. 26 VIII 1955 r.  


Epitafium w Hucie Czarnożylskiej ku pamięci żołnierzy KWP kpt. Jana Małolepszego "Murata".

Mogiły żołnierzy KWP "Murata" pozostają do dziś nieznane. Symboliczne epitafia znajdują się m.in. na cmentarzu w Wieluniu, kaplicy w Hucie Czarnożylskiej gm. Lututów, obelisku w miejscowości Orzeł gm. Brąszewice pow. Sieradz, na kościołach w Sieradzu i Skomlinie pow. Wieluń oraz w lesie Dobrońskie Góry pow. Łask.
26 września 2010 roku w Radomsku, staraniem Fundacji "Pamiętamy", zostanie odsłonięty pomnik poświęcony poległym i pomordowanym żołnierzom Konspiracyjnego Wojska Polskiego, w tym również żołnierzom kpt. Jana Małolepszego "Murata".

"Partyzantka"
W puszczy jodłowej gdzie poprzez drzewa
Niebo najczystsze barwy przesiewa.
Padłeś i mech cię przytulił miękki.
Wypadł karabin z żołnierskiej ręki.
Kula świsnęła serce przeszyła.
Puszcza to twoja mogiła.
Ciemno zielona i gałęzista.
Sercu wiernemu ostatnia przystań.
Gdy partyzancką śmiercią poległeś
Walcząc o życie i niepodległość.
Zbiegły się jodły nad tobą tłumnie
Śpij nam na wieki w jodłowej trumnie.
A twoja trumna wielka i cicha
Żali się rosą i wiatrem oddycha.
Siwym miesiącem i deszczem płacze
Nad partyzantem i nad tułaczem.

ppor. Kazimierz Szczepański ps. "Rydwan", "Wicher",
marzec 1948 r.

"Partyz
antka"

Ponury i blady na leśnym posłaniu.
Partyzant pod krzakami kwili
Choć krew mu się broczy rana się promieni.
Nuci w ostatniej on chwili.
Walczyłem o wolność kochanej Ojczyzny.
Broniłem jej zdrady i honoru.
Życie poświęciłem za rany i blizny.
Umieram dzisiaj w spokoju.
Podajcie wiadomość do matki mej z cicha,
że ległem w obronie Ojczyzny.
Niechaj mszę zakupi za krew męczennika.
Za trudy rany i blizny.

por. Jan Kwapisz ps. "Lis-Kula", 1949 r.

Ksawery Jasiak

Powyższy artykuł Ksawerego Jasiaka ukazał się pierwotnie w nr 6/2010 miesięcznika "Nowe Państwo. Niezależna Gazeta Polska" pod tytułem Ostatni leśni KWP "Murata". Działalność niepodległościowego ruchu oporu w środkowej Polsce po 1947 r.  Zdjęcia i tekst chronione są prawem autorskim. Kopiowanie, przetwarzanie oraz publikowanie w Internecie, książkach i innych mediach tylko za zgodą autora. Dziękuję autorowi za wyrażenie zgody na publikację.

Ostatni leśni KWP "Murata" – część 1/3>
Strona główna>