Pierwszy komiks o NSZ

"Jedną nogą w grobie" – pierwszy komiks o Narodowych Siłach Zbrojnych.

W najnowszym numerze magazynu Templum Novum ukazał się 39-stronicowy komiks o Narodowych Siłach Zbrojnych, autorstwa Krzysztofa Burdona, Sławomira Zajączkowskiego (scenariusz) i Artura Suchana (rysunki) zatytułowany "Jedną nogą w grobie".


Sławomir Zajączkowski o projekcie:

Historia, jaką opowiada komiks, jest w 100% fikcyjna. W odróżnieniu np. od "Łupaszki" 1939 i innych historycznych komiksów na rynku, zmyślone są wszystkie postacie i ich przygody. To kolejny głos w dyskusji o tym, jak można robić komiksy historyczne.

Fabularnie to historia grupki przyjaciół – oddziału NSZ kapitana Rury, który ma za zadanie ocalić Skarb Narodowy. Zadanie jest trudne, a droga daleka, bo wiedzie z Leśnej pod Białą Podlaską aż w Góry Świętokrzyskie. I czasem niekomfortowa, bo prowadzi m.in. przez warszawskie kanały. Nic w tym dziwnego, mamy wszak sierpień 1944 roku.

A w tle odbicia więźniów, słuchanie starych płyt, bieganie po dachach, wieczorki poetyckie, ciacho w cukierni, rozmowy o przyszłości, czyli "normalne" okupacyjne życie. Sporo humoru, trochę wzruszeń, trudnych wyborów… Graficznie czarno-biała ostra kreska w stylu modnych ostatnio graphic novels.

Jak dotąd tematyka NSZ w ogóle nie była tematem obecnym w popkulturze. Amię Krajową kojarzą wszyscy, a NSZ, drugą co do wielkości (po AK) organizację zbrojną w okupowanej Polsce niewielu. Dlaczego?WSTĘP DO KOMIKSU

Historia, którą opowiadamy w niniejszym zeszycie, jest przede wszystkim fikcją literacką. Główni bohaterowie symbolizują grupy polskiej inteligencji o konkretnych przekonaniach politycznych. Niemniej jednak opisywane wydarzenia mają oparcie w historiach osób żyjących naprawdę. Każdy z naszych bohaterów łączy w sobie wątki co najmniej kilku autentycznych życiorysów. Z tego też powodu zdecydowaliśmy się nadać niektórym z nich nazwiska lub pseudonimy podobne do nazwisk niektórych z ich pierwowzorów.
Pierwowzory głównych bohaterów współtworzyły już przed wojną pewien narodowo-katolicki ośrodek polityczny, lub przynajmniej działały na rzecz tej samej cywilizacji łacińskiej. Emanacją tych cywilizacyjnych dążeń był ów polityczny ośrodek, który podczas niemiecko-sowieckiej okupacji zorganizował samodzielnie oddziały wojskowe.
Naturalnie chodzi o Obóz Narodowo-Radykalny (ONR) a właściwie o stojącą za nim tajną Organizację Polską. ONR domagał się przed wojną wprowadzenia „narodowego ustroju politycznego i gospodarczego”. Miał on się opierać na własności prywatnej głównie na powszechnie istniejących małych i średnich warsztatach pracy i gospodarstwach chłopskich. Prawodawstwo miało w nim zapewniać poszanowanie zasad katolickich w życiu politycznym i gospodarczym a także w wychowaniu młodzieży.
Prawa publiczne w postulowanym przez ONR państwie polskim mogliby posiadać tylko „dziedzice cywilizacji polskiej” (w tym Rusini i Białorusini), ale nie Żydzi. Władzę w tym państwie miała sprawować hierarchiczna Organizacja Polityczna Narodu, w której zajmowanie wyższego stanowiska wiązało się z przyjęciem przez jej członka większych obowiązków i większej odpowiedzialności. Ideologia ONR była wymierzona przeciwko międzynarodowym organizacjom komunistycznym, kapitalistycznym i masońskim.
Komiks jest oparty na scenariuszu filmowym napisanym na konkurs zorganizowany w 2006 roku przez Muzeum Powstania Warszawskiego i Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Na forum magazynu Templum Novum można znaleźć dyskusję o tym komiksie.

Magazyn można kupić m.in. w sklepach sieci EMPIK i księgarni komiksowej INCAL.

Strona główna>