Konferencja naukowa: Akcja zbrojna WiN w Parczewie 5 lutego 1946 r…

Konferencja naukowa: Akcja zbrojna WiN w Parczewie 5 lutego 1946 roku na tle podziemia niepodległościowego na Lubelszczyźnie

W imieniu organizatorów zapraszam na konferencję naukową pt. Akcja zbrojna WiN w Parczewie 5 lutego 1946 roku na tle podziemia niepodległościowego na Lubelszczyźnie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie, ul. Warszawska 24, dnia 5 lutego 2016 roku, o godz. 9.45.

Konferencja przygotowywana jest z okazji jubileuszu 70-lecia zajęcia Parczewa przez żołnierzy antykomunistycznego podziemia niepodległościowego Zrzeszenia WiN pod dowództwem por. Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia”.

Program konferencji:

 • Dr Sławomir Poleszak (IPN Lublin): Podziemie niepodległościowe na Lubelszczyźnie na przełomie 1945 i 1946 r.
 • Dr Daniel Piekaruś (IPN Lublin): Powstanie i pierwszy rok działalności Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego we Włodawie.
 • Dr hab. Jacek Romanek (IPN Lublin): Posterunek Milicji Obywatelskiej w Parczewie – obsada personalna oraz działalność w ramach KPMO we Włodawie.
 • Dr hab. Mirosław Szumiło (UMCS): Polska Partia Robotnicza w Parczewie i okolicach.
 • Dr Mariusz Bechta (IPN Warszawa): Akcja zbrojna oddziału WiN por. Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia” w Parczewie 5 lutego 1946 r.
 • Mec. Mieczysław Bielski (Parczew): Lubelskie sądy wojskowe w latach 1944-1955 i ich ofiary.
 • Przerwa kawowa 12.00 – 12.30
 • Dr hab. Dariusz Magier (Archiwum Państwowe w Lublinie, PSW Biała Podlaska): Wojna informacyjna podziemia antykomunistycznego w Lubelskiem (1944-1947). Próba klasyfikacji materiałów propagandowych Okręgu Lubelskiego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.
 • Mgr Artur Piekarz (IPN Lublin): Współpraca oddziału „Uskoka” z oddziałami „Jastrzębia” i Żelaznego” w latach 1946-1949.
 • Mgr Grzegorz Karpiński (Zespół Szkół w Białej koło Radzynia Podlaskiego): Jan Grudziński „Płomień” – dowódca oddziału bojowego AK-WiN w Obwodzie Radzyń Podlaski.
 • Mgr Leszek Kozak (Abramów): Oddział WiN Kazimierza Woźniaka „Szatana”.
 • Mgr Łukasz Pasztaleniec (IPN Lublin): Likwidacja oddziału Adama Kusza „Adama”.

Organizatorzy:

Patronaty:

 • Wojewoda Lubelski – patronat honorowy
 • Jan Szewczak Poseł na Sejm RP,
 • Grzegorz Bierecki Senator RP,
 • IPN Oddział w Lublinie
 • Instytut Historii UMCS – patronat naukowy

W trakcie Konferencji będzie zorganizowana sprzedaż wydawnictw IPN.