WARTO PRZECZYTAĆ… (48)


Grzegorz Motyka, Rafał Wnuk, Tomasz Stryjek, Adam F. Baran
Wojna po wojnie. Antysowieckie podziemie w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944–1953

Wydawnictwo: Scholar, Warszawa 2012, 668 s., oprawa: twarda, szycie, dołączona mapa.

Zbiór studiów dotyczących podziemia na „zachodnich kresach” ZSRR zawiera bardzo cenny materiał faktograficzny, stanowi pionierskie – i to nie tylko w skali polskiego piśmiennictwa historycznego – ujęcie problemu. Najwyższej klasy profesjonaliści, znawcy realiów nie tylko polskich, dla realizacji swojego ambitnego przedsięwzięcia przeprowadzili szeroko zakrojone kwerendy źródłowe w archiwach Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Ukrainy i Rosji. Praca jest prawdziwym kompendium wiedzy o niezwykle dramatycznym okresie w dziejach narodów sąsiadujących z Polską lub położonych w jej bezpośredniej bliskości, przynosi także udaną próbę uchwycenia rysów wspólnych, ale też odmienności, specyfiki ich losów w latach 1944–1953. Przedstawiając wiele oryginalnych ustaleń faktograficznych oraz interpretacyjnych, Autorzy stawiają zarazem nowe pytania badawcze, wytyczając kierunki dalszych poszukiwań.

dr hab. Grzegorz Hryciuk,
profesor Uniwersytetu Wrocławskiego

Grzegorz Motyka (ur. 1967), historyk, profesor w Instytucie Studiów Politycznych PAN, wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim, członek Rady Instytutu Pamięci Narodowej. Opublikował m.in.: Pany i rezuny. Współpraca AK-WiN i UPA 1945–1947 (1997, współautor: Rafał Wnuk), Tak było w Bieszczadach. Walki polsko-ukraińskie 1943–1948 (1999), Ukraińska partyzantka 1942–1960 (2006), Od rzezi wołyńskiej do akcji Wisła (2011).

Rafał Wnuk (ur. 1967), historyk, pracownik Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, profesor w Instytucie Studiów Politycznych PAN i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Redaktor naczelny Atlasu polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956 (2007), autor książek: Za pierwszego Sowieta. Polska konspiracja na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej (wrzesień 1939 – czerwiec 1941) (2007), Czerwone Bagno. Konspiracja i partyzantka antysowiecka w Augustowskiem (2009, wraz z Tomaszem Strzemboszem).

Tomasz Stryjek (ur. 1964), historyk, profesor w Instytucie Studiów Politycznych PAN, wykładowca Collegium Civitas w Warszawie. Opublikował m.in.: Ukraińska idea narodowa okresu międzywojennego. Analiza wybranych koncepcji (2000), Jakiej przeszłości potrzebuje przyszłość? Interpretacje dziejów narodowych w historiografii i debacie publicznej na Ukrainie 1991–2004 (2007).

Adam F. Baran (ur. 1968), pedagog i historyk, adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Autor książek m.in.: Walka o kształt harcerstwa w Polsce (1980–1990). Niepokorni i niezależni (2007), Profesor Strzembosz. Historyk Armii Krajowej, harcerz i wychowawca (2009), redaktor Od zniewolenia do wolności. Studia historyczne (2009).

Książkę można nabyć m.in.:

Strona główna>