Sesja historyczna w KUL

"Żołnierze Wyklęci" tematem sesji historycznej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Akademicku Klub Myśli Społeczno-Politycznej VADEMECUM
Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Katedra Historii Systemów Politycznych XIX i XX w.
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej wrzesień ‘39
Katolickie stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA

Zapraszają w dniu 8 marca 2010 r. na sesję historyczną w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
Colegium Norwidianum (sala CN-107)

Lublin, Al. Racławickie 14

"PONIEWAŻ ŻYLI PRAWEM WILKA, HISTORIA O NICH GŁUCHO MILCZY…"

Pod honorowym patronatem
Środowiska żołnierzy AK i WiN "Zaporczyków"
Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

 • 10:00-10.10 Otwarcie Sesji
 • 10.10-10.30 prof. Dr hab. Jan Żaryn – „Geografia politycznego i zbrojnego podziemia”,
 • 10.30-10.50 dr hab. Mieczysław Ryba – „Profil ideowy narodowych oddziałów leśnych”,
 • 10.50–11.10 dr Marcin Zaborski – „Działalność Narodowych Sił Zbrojnych na Lubelszczyźnie”,
 • 11.10–11.30 dr Marcin Paluch – „Kapelani NSZ na Lubelszczyźnie”,
 • 11.30–11.50 mgr Tomasz Greniach – „Zgrupowanie kpt Henryka Flame »Bartka«",
 • 11.50–12.10 dr Bohdan Szucki „Artur” – „W starciu z bezdusznym totalitaryzmem komunistycznym”,

 • 12.10-12.30 Dyskusja
 • 12.30–13.30 Przerwa
 • 13.30–13.50 dr Ewa Kurek – cc. mjr Hieronim Dekutowski »Zapora«”,
 • 13.50 – 14.10 mjr Marian Pawełczak „Morwa” – „Ja, żołnierz wyklęty”,
 • 14.10–14.30 Adam Broński – „Ostatni dowódca WiN na Lubelszczyźnie”,
 • 14.30–14.50 mgr Adam Gładysz – „»Przywrócić pamięć« – zagadnienia związane z rekonstrukcją wyglądu i walk polskich oddziałów partyzanckich”,
 • 14.50-15.10 Dyskusja i podsumowanie sesji.

Strona główna>