III Rajd Szlakami Żołnierzy mjr. "Ognia"


III Rajd Szlakami Żołnierzy mjr. Józefa Kurasia “Ognia”

W imieniu organizatorów zapraszam na trzecią edycję Rajdu Szlakami Żołnierzy mjr. Józefa Kurasia "Ognia".

Tegoroczna edycja rajdu odbędzie się  w dniach 26-28 września bieżącego roku. Rajd jest kolejną inicjatywą nowotarskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Instytutu Pamięci Narodowej, podjętą wokół problematyki polskiego podziemia niepodległościowego walczącego w latach 1939-55 na Podhalu.

Planowana w bieżącym roku III edycja rajdu ma charakter turnieju patroli, które będą realizować postawione przed nimi zadania z zakresu wiedzy historycznej, samarytanki, terenoznawstwa, sprawności „puszczańskich”. W program rajdu wplecione będą spotkania ze świadkami historii podziemia niepodległościowego z OP Bolesława Duszy „Szaroty”, Zgrupowania ”Błyskawica” mjr. Józefa Kurasia „Ognia”, OP „Wiarusy” oraz trasy kurierskiej ZWZ-AK „Kora”.

Szczegółowe informacje, jak regulamin, zadania, itp. zainteresowani znajdą na oficjalnej stronie Rajdu:

Strona główna>